TWEE OUD-LEERLINGEN IN HET BRUGSCH HANDELSBLAD VAN VANDAAG: NIELS BALLEGEER (2005) EN JOOST COUDEVILLE (1992), DIE NU – AL 20 JAAR – LERAAR NEDERLANDS IS

Met Niels Ballegeer, speler bij KSC Blankenberge (2A) is er een interview over zijn voetbalcarrière totnogtoe… Blankenberge, KV Oostende, Knokke, Westkapelle en weer Blankenberge. Met Joost Coudeville, ex-speler (en nu keepertrainer) over zijn voetbalcarrière o.a. bij Royal Knokke FC en bij Westkapelle is er een ander interview met dezelfde journalist in de tribune van het …

More

LEERLINGENRAAD MAERLANT-ATHENEUM 2DE EN 3DE GR. SAMENGESTELD. CO-VOORZITTERSCHAP LAURE DE CLERCQ EN HANNAH DIEUSSART

Vorige week al werd de leerlingenraad samengesteld. Dit zijn de bestuursleden: Gedeeld voorzitterschap Laure De Clercq (5HW) en Hanna Diessart (6HW)  –   Secretaris: Vital Van Hollebeke (6SW) Ondersecretaris: Emma Eeckman (6HW) Vertegenwoordiging in schoolraad: Laure De Clercq en Fatima Abdelhak (4LMT) We zijn benieuwd naar ideeën en realisaties van deze nieuwe leerlingenraad. Lerares Nederlands/Duits Kira …

More

CHINESE LEERLINGEN UIT DE SPACE MIDDLE SCHOOL IN PEKING VOOR EEN TIENDAAGSE UITWISSELING IN BLANKENBERGE – VANDAAG GESCHENKUITWISSELING EN EEN LESJE NEDERLANDS

Directeur Jürgen Balbaert overhandigde aan alle Chinese deelnemers een tasje met zeevruchten en ander Belgische zoetigheid en kreeg van de begeleidende leraressen ook een herinneringscadeautje. Oud-leraar Nederlands Jaak Coudeville leerde de Chinese gasten wat eenvoudige, telkens weer bruikbare Nederlandse woordenschat

CHINESE LEERLINGEN UIT DE SPACE MIDDLE SCHOOL IN PEKING VOOR EEN TIENDAAGSE UITWISSELING IN BLANKENBERGE – VANDAAG WAREN ZE TE GAST IN HET MAERLANT…BEGROETING, ONTBIJT, RONDLEIDING OP SCHOOL.

Andermaal nemen ook leerlingen van het Maerlant-Atheneum deel aan het uitwisselingsproject van de stad Blankenberge met de Space Middle School in Peking. De Chinese leerlingen verblijven in gastgezinnen, nl. die van een Blankenbergse deelnemer/deelneemster. Vanochtend  vertoeven de Chinese scholieren in het Maerlant-atheneum. ’s Voormiddags waren de twaalf meisjes en jongens te gast op een ontbijt …

More

“LUFTHANSA WIL BRUSSELS AIRLINES VOLLEDIG OVERNEMEN”: NAAR BERLIJN VLOGEN LLN./OUD-LLN. WEL EENS MET DIE (TOEN NOG) BELGISCHE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ

In 2008 was er een Berlijn-schoolreis. De heenreis geschiedde met Brussels Airlines. Het vliegtuig landde op Tempelhof, een lichthaven in het midden van de stad. Eind 2008 sloot de roemrijke luchthaven, de landingsplaats van vele bevoorradingsvluchten tijdens de Berliner Luftbrücke 1948-1949. In 2012 vlogen leerkrachten en oud-leerlingen naar Berlijn-Tegel en terug tijdens een Berlijnreis door …

More

‘EEN BURGEMEESTER-KUNSTENAAR EN HET VERDRIET VAN BLANKENBERGE’: NIEUW BOEK VAN SYLVERE DECLERCK, OUD-LEERLING RNS, OUD-ONDERWIJZER D’OEFENSCHOOL, OUD-INSPECTEUR, OUD-VOORZITTER OCMW BL’GE, ERE-BURGEMEESTER BL’GE, KUNSTENAAR

Er is een foto uit 2003: reünie met klasgenoten, 50 j. nadat ze onderwijzer waren geworden  –  er is een foto uit 1987 op de talkshow met oud-leerlingen van de Rijksnormaalschool  –  er is een foto uit 2011: in het stadhuis van Blankenberge, viering 50j. Oefenschool  –  er is een foto uit 2006, toen lln. tijdens …

More

30 SEPT. 1996: IN DE MAERLANTKRANT VAN 20 JAAR GELEDEN: a) IN HUN NIEUWE LERARENKAMER b) PERSONEEL MS: JOOST COUDEVILLE NIEUWE LERAAR IN MAERL.MS

De Middenschool is net verhuisd van de Albertlaan naar de Van Maerlantstraat. In een van paviljoentjes – waar nu het atelier is – bevindt zich de lerarenkamer. Joost Coudeville, die net was afgestudeerd als leraar Nederlands-aardrijkskunde-Duits begon  zijn lerarenloopbaan in de Middenschool. TWINTIG jaar is hij onafgebroken leraar Nederlands in Blankenberge (later in het Maerl.-ath., ook …

More

SEDERT 2012 BESTAAT DE UITWISSELING TUSSEN DE BEIJING SPACE MIDDLE SCHOOL EN DE BLANKENBERGSE SECUNDAIRE SCHOLEN. DONDERDAG KOMEN DE 12 CHINESE LEERLINGEN EN 4 BEGELEIDERS NAAR HET MAERLANT-ATHENEUM

We brengen vanaf donderdag 29 september verslag uit. Hier enkele beelden van vroegere projecten…met o.a. Magali Hawkins, Florence De Lille en Stefanie Verduyn. Leraar Engels/aardrijkskunde, Tom Daneels, die de leerlingen tijdens het projectgedeelte in België begeleidt, meldt me: “Ze worden donderdag ‘s ochtends op een ontbijt getrakteerd en een rondleiding op de school. Daarna krijgen …

More

26/09: LLN. 3DE LJ. VAN ALLE BL’BSE SCHOLEN DOEN MEE AAN STRANDOPRUIMACTIE, GEORGANISEERD DOOR DE EDUCATIEVE ORGANISATIE DJAPO

DJAPO is een educatieve organisatie die kinderen anders wil laten denken over en kijken naar de wereld, zodat ze die zelf mee vorm kunnen geven. Djapo werkt rond duurzame thema’s zoals klimaat, fair trade en water en heeft een bijzondere aandacht voor de Noord-Zuidrelatie. Kinderen leren zo keuzes maken in een wereld in verandering, met …

More