2 Februari. LICHTMIS. 40 Dagen na Kerstmis. Inwijding kaarsen voor het  hele jaar. Zuiveringsoffer van Maria. PANNENKOEKEN – naar licht verwijzen ze –  eten in 5A/T en 6A in de les r.k.-godsdienst van Christian Bols

MARIA LICHTMIS is een christelijk feest. Het wordt gevierd op 2 februari, 40 dagen nadat Maria Jezus had gebaard. Dan moest ze een zuiveringsoffer brengen. Bij de eerste christenen vond er een LICHTprocessie plaats. Die verving een heidense gewoonte: een Romeinse precessie ter ere van Ceres, moeder van Proserpina, die haar door Pluto geschaakte dochter …

More

Bart Moeyaert schreef MORRIS, Martine Tanghe vertelt het op vele plekken in Vlaanderen.  In het 5de en 6de lj. ZILVERMEEUW vertelde oud-leraar Maerlant-ath. Jaak Coudeville het en Liana Budich, lle 6delj. begeleidde op gitaar.

Juf Sofie Easton (juf 5de lj. schreef op de FB-pagina van de Zilvermeeuw: Jaak Coudeville las voor uit het boek van Bart Moeyaert: ‘Morris’. Liana uit het 6de lj zorgde ,met haar gitaar, voor de muzikale intermezzo’s. Mooi was dat! Lisa Letter en Doremi genoten mee! Bedankt Jaak en Liana. Ik lees op HET BOEKENRIJK …

More

SHIRLEY ADAM, directrice 1ste gr. Maerlant-ath. bedankte personeelsleden en leerlingen voor de attentie n.a.v. Dag van de directeur met een ChatGTP-gedicht. Een primeur voor de school!

Directrice Shirley Adam schrijft me over de aanleiding, de AI-hulp en over ChatGTP: Na het lezen van onderstaand krantenartikel was ik geprikkeld om er zelf mee aan de slag te gaan.  Het leek me het ideale moment om dit uit te proberen nl. poëzieweek en een bedanking voor de attenties van de dag van de …

More

AUTEUR ISH AIT HAMOU was in de bib (31/01) en praatte er voor en met de lln. van 6ASO van het Maerlant. Jitske Gordon, lle 6SW,  schrijft hierover. Lerares Kira Museeuw maakte foto’s.

En dit is de tekst die Jitske Gordon leerlinge 6SW me opstuurde: De auteurslezing van Ish vond ik leuker dan de andere lezingen die we al meegemaakt hadden. Ish vertelde op een leuke en luchtige manier en liet ons zelf ook vragen stellen, zo konden we hem beter leren kennen. Het was ook leuk omdat …

More

31 januari: DAG VAN HET SCHOOLHOOFD, ietwat verouderd woord, maar eerbiedwaardig en genderneutraal. Directrices, directeurs, schoolhoofden werden gevierd door  Scholengroep IMPACT

Nog nooit was de taak van een schoolhoofd zo veeleisend van lichaam en geest als nu. Nog nooit was het zo broodnodig dat men haar of hem steunt en dankt. De Scholengroep IMPACT (algemeen directeur Dewinne) stuurde een afgevaardigde om dank te uiten. Op de FB-site van de Scholengroep IMPACT lezen we: Voor de dag …

More

In het schooltijdschrift ’T SCHELPJE, maart 1953, staat een verslag van de WATERSNOOD van 1 feb. in de Rijksnormaalschool. Van oud-lle 1972. Inga Scharley ontvingen we een verslag uit het Brugsch Handelsblad over de gevolgen in Bl’b 

De Watersnoodramp, de grootste Nederlandse natuurramp van de 20e eeuw In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, in 2023 70 jaar geleden, vindt de grootste Nederlandse natuurramp plaats van de 20e eeuw: de Watersnoodramp. Zware storm en springvloed, in combinatie met springtij zorgen ervoor dat de dijken doorbreken en het water bezitneemt …

More

31 januari: DAG VAN HET SCHOOLHOOFD, ietwat verouderd woord, maar eerbiedwaardig en genderneutraal. Jürgen Balbaert, schoolhoofd Maerlant-ath.  kreeg hulde van personeel en van de lln.raad (BRUGGE STAD VAN WATER, een parel van boeiende geschiedschrijving met vooral veel taal- en artistieke uitweidingen)

Nog nooit was de taak van een schoolhoofd zo veeleisend van lichaam en geest als nu. Nog nooit was het zo broodnodig dat men haar of hem steunt en dankt. Een presentje was er van het secretariaatspersoneel voor beide schoolhoofden, Shirley Adam en Jürgen Balbaert. De leerlingenraad bedacht hem met een boek: BRUGGE STAD VAN …

More

31 januari: DAG VAN HET SCHOOLHOOFD, ietwat verouderd woord, maar eerbiedwaardig en genderneutraal. Birgit Laporte (Zilvermeeuw) werd terecht verwend door de personeelsleden en de leerlingen…een bloemtuil, tekeningen…

Nog nooit was de taak van een schoolhoofd zo veeleisend van lichaam en geest als nu . Nog nooit was het zo broodnodig dat men haar of hem steunt en dankt. Directrice Birgit Laporte werd door leerlingen en personeelsleden gevierd…in de bloemetjes gezet. Een taaltoetje over schoolhoofd en hoofdonderwijzer(es) Waar is de tijd dat het …

More

Maerlant-lln. 6aso luisteren in de bib naar schrijver Ish Ait Hamou die bij het verschijnen van zijn eerste roman HARD HART vergeleken werd met Goethe. Alle lln. hadden teksten van Ish gelezen en ze gewaardeerd. Niet minder genoten ze van zijn verhaal in de bib en van zijn antwoorden op hun vragen.

Over schrijven had hij het vooral, zijn passie voor schrijven, zijn manier van schrijven en hoe anders voor hem schrijven is dan spreken. SCHRIJVEN houdt hem vast, maakt hem werkzaam en creatief. SCHRIJVEN leert hem (“en jullie ook) zichzelf ontdekken, kennen. Over zijn hobby’s van vroeger had hij het…sport (voetbal en basket), over dans, over …

More

31/01: DAG VAN HET SCHOOLHOOFD, in d’Oefenschool en in vele andere onderwijsinstellingen een MANUSJE-VAN-ALLES’…een taalfilosofietje.

Het gebruikelijke directiewerk moet ze uitvoeren, maar ook leerkrachten even vervangen, alsook bijspringen in de schoolkantine…soep scheppen, leerlingen bedienen. Lindly Van Reck, directrice d’Oefenschool zette vorig schooljaar nog op de Dag van de Directeur’ het ‘manusje-van-alles-hoedje’ op. Een ‘manusje-van-alles’ is iemand die vele klusjes opknapt, omdat die een buitengewone vaardigheid heeft op vele vakgebieden. ‘Manus’ …

More

Jo Smets is terug in het Maerlant-ath.  als leraar n.c. zedenleer in de 1ste gr. Hij is doctor in de wijsbegeerte

Jo Smets was eerder dit schooljaar al leraar n.c. zedenleer in de 1ste graad van het Maerlant, maar is na een langere onderbreking terug. Ik vroeg aan Jos Smets over zijn opleiding en carrière te schrijven. Hij antwoordde: Ik ben doctor in de wijsbegeerte, deed jaren onderzoek aan de UGent, werkte er als wetenschappelijk medewerker, …

More

31 januari: DAG VAN HET SCHOOLHOOFD, ietwat verouderd woord, maar eerbiedwaardig en genderneutraal. Shirley Adam (1ste gr. Maerlant-ath.) werd terecht verwend door de personeelsleden en de leerlingen…

Nog nooit was de taak van een schoolhoofd zo veeleisend van lichaam en geest als nu. Nog nooit was het zo broodnodig dat men haar of hem steunt en dankt. Ook dit jaar organiseerde de leerlingenraad 1ste gr. na de namiddagpauze een korte viering van de directrice. Jinte  Lagae (Form 2), nichtje van de directrice Shirley …

More

Waarom werd in het Verhaal van Vlaanderen de naam van Maria Van Bourgondiës stiefmoeder niet vermeld, de Engelse Margaretha van York, die met Maria’s vader Karel de Stoute trouwde? Met Maerlant-lln. waren we in Brugge bij Maria’s praalgraf en in Damme voor de woning waar dat trouwfeest plaatshad.

KAREL de STOUTE (= de stoutmoedige, le Téméraire, the Bold, der Kühne) . Hij was hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Artesië, Henegouwen, Holland, Zeeland, heer van Mechelen… Zijn derde vrouw was de Engelse Margaretha van York, zus van twee Engelse koningen. Zij trouwden in Damme (1468) . Het 15de-eeuwse huis (Huis …

More

100j. geleden verscheen Jules Destrées boekje WALLONS ET FLAMANDS. LA QUERELLE LINGUISTIQUE EN BELGIQUE. Van hem zijn de woorden.« Sire, (…) Vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique, des Wallons et des Flamands; il n’y a pas de Belges. » In DS Weekblad 28/01/’23 over Het verhaal van de rest van Vlaanderen, over Destrée ook, die veel te maken heeft met het ontstaan van de Rijksnormaalschool Blankenberge

We konden het lezen in het dagboek van de van zeer nabij betrokken Blankenbergse burgemeester Arthur Pauwels. Jules Destrée (Destrée was het die aan koning Albert I zei : Sire, u regeert over twee volkeren. In België zijn er de Walen en de Vlamingen,   er zijn geen Belgen)  was in 1921 minister van Kunst …

More

DIKKETRUIENDAG heet voortaan IKTREKHETMIJAAN. DIKKETRUIENDAG bestaat sedert 2005 en toen was er in het Maerlant-ath. ook al zo’n actie

De campagne #iktrekhetmijaan is een vervolg op de Dikketruiendagcampagne in Vlaanderen. In 2005 organiseerde  MOSExternal website de allereerste Dikketruiendag voor scholen. Oorspronkelijk stond die campagne in het teken van energiebesparing en werden scholen aangemoedigd om met ludieke acties het klimaatthema aan bod te brengen. Later kreeg de campagne een bredere invulling en werden ook andere klimaatthema’s onder de aandacht …

More