LEERLINGEN 4VV KOKEN KREEFTEN MET VERDRIET IN HET HART, MAAR ETEN ZE MET WELBEHAGEN

lerares huishoudkunde Eveline Dobbelaere schrijft:

“In de les voeding van 4 VV komt het thema schaal-en schelpdieren aan bod. 

Dankzij de papa van Celine De Neef mochten de leerlingen kennismaken met DRIE levende Canadese babykreeften.

Het koken van de kreeften was echter emotioneel een heel moeilijke opgave. Na alle commotie werden de kreeften door de meeste leerlingen dan toch wel lekker bevonden.”