‘EEN BURGEMEESTER-KUNSTENAAR EN HET VERDRIET VAN BLANKENBERGE’: NIEUW BOEK VAN SYLVERE DECLERCK, OUD-LEERLING RNS, OUD-ONDERWIJZER D’OEFENSCHOOL, OUD-INSPECTEUR, OUD-VOORZITTER OCMW BL’GE, ERE-BURGEMEESTER BL’GE, KUNSTENAAR

Er is een foto uit 2003: reünie met klasgenoten, 50 j. nadat ze onderwijzer waren geworden  –  er is een foto uit 1987 op de talkshow met oud-leerlingen van de Rijksnormaalschool  –  er is een foto uit 2011: in het stadhuis van Blankenberge, viering 50j. Oefenschool  –  er is een foto uit 2006, toen lln. tijdens ee Gezelle-wandeling S. Declerck ontmoetten in de Balstraat bij de Jeruzalemkerk in Brugge

S. Declerck, nu 82,  herwerkte zijnboek EEN KUNSTENAAR IN DE POLITIEK dat hij in 2006 schreef over zijn (pijnlijke) ervaringen in de Blankenbergse politiek.

Vele jaren was Sylvère Declerck onderwijzer in het 4de leerjaar in d’Oefenschool, daarna inspecteur. Tussen 1981 en 1986 leidde hij het Blankenbergse OCMW en van 1986 tot eind 1994 was hij burgemeester in Blankenberge. S. Declerck is een gewaardeerd schilder-kunstenaar.

In 1987 organiseerde de Bond Onze Scholen een talkshow met oud-leerlingen als praatgasten en Guido Depraetere (nu overleden) als presentator. Op de affiche stond ook oud-minister van onderwijs Jef Ramaekers, die er in laatste instantie niet bij kon zijn. Wel waren er als praatgast Omer Grawet, toen  BRT-journalist, Roger Descamps, oud-directeur RNS, Willem Content, oud-burgemeester in Blankenberge, Sylvère Declerck, oud-burgemeester in Blankenberge.

In de KRANT VAN BLANKENBERGE staat er een groot interview n.a.v. het verzschijnen van het nieuwe boek : http://www.krantvanblankenberge.be/nieuws2016/krantvanblankenberge_01583.html

Ik vond ook nog een recensie van Wlly Dezutter: http://willydezutter.be/?m=201609