LEERLINGENRAAD MAERLANT-ATHENEUM 2DE EN 3DE GR. SAMENGESTELD. CO-VOORZITTERSCHAP LAURE DE CLERCQ EN HANNAH DIEUSSART

Vorige week al werd de leerlingenraad samengesteld. Dit zijn de bestuursleden:

Gedeeld voorzitterschap Laure De Clercq (5HW) en Hanna Diessart (6HW)  –   Secretaris: Vital Van Hollebeke (6SW) Ondersecretaris: Emma Eeckman (6HW) Vertegenwoordiging in schoolraad: Laure De Clercq en Fatima Abdelhak (4LMT)

We zijn benieuwd naar ideeën en realisaties van deze nieuwe leerlingenraad.

Lerares Nederlands/Duits Kira Museeuw begeleidt de leerlingenraad.