Bond Onze Scholen v.z.w.

Vriendenkring en oud-leerlingenbond van het Maerlant-Atheneum

Van Maerlantstraat 1, 8370 Blankenberge
bondonzescholenMA@hotmail.com

Leden

Personeelsleden, leerlingen, ouders, oud-leerlingen en sympathisanten van de school. U kunt steeds lid worden door €10,00 over te schrijven op het rekeningnummer van onze vereniging. De lidkaart voor schooljaar 2023-2024 wordt u dan achteraf bezorgd.

Rek.  BE02 3840 1263 4740
Bond Onze Scholen v.z.w.
Van Maerlantstraat 1
8370 Blankenberge
Mededeling: lidmaatschap BOS 23-24

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Peter Lips
Ondervoorzitter: Bruno Buseyne
Secretaris: Conny Louwage
Hulpsecretaris: Gil Jonckheere
Penningmeester: Kathleen Vinck

Afgevaardigde voor de Cultuurraad: Jaak Coudeville

Doel

§  Bond Onze Scholen organiseert activiteiten ter bevordering van:
– de uitstraling van de school
– de relatie met de leerlingen en hun ouders
– de contacten met oud-leerlingen en oud-leraren
– de teamspirit bij het personeel
– culturele en sportieve naschoolse activiteiten

§  Bond Onze Scholen staat ook in voor:
– aankoop van extra didactisch materiaal voor de school en de leerlingen
– financiële ondersteuning van culturele en andere activiteiten
– financiële steun aan leerlingen op het vlak van uitstappen, reizen en naschoolse activiteiten
– financiële ondersteuning van kansarme gezinnen (bv. bij aankoop van schoolboeken)