30 SEPT. 1996: IN DE MAERLANTKRANT VAN 20 JAAR GELEDEN: a) IN HUN NIEUWE LERARENKAMER b) PERSONEEL MS: JOOST COUDEVILLE NIEUWE LERAAR IN MAERL.MS

001-002002-002

De Middenschool is net verhuisd van de Albertlaan naar de Van Maerlantstraat. In een van paviljoentjes – waar nu het atelier is – bevindt zich de lerarenkamer.

Joost Coudeville, die net was afgestudeerd als leraar Nederlands-aardrijkskunde-Duits begon  zijn lerarenloopbaan in de Middenschool. TWINTIG jaar is hij onafgebroken leraar Nederlands in Blankenberge (later in het Maerl.-ath., ook een hele tijd – tot 2010, toen Jon Misselyn met pensioen was gegaan –  locatie De Haan)

(op de groepsfoto: zittend: M.R. D’Haese, A. Scarbel, G. Marmenout, C. Dereese, F. Toussein  –  2de rij: L. Laurent, S. Decuyper, L. De Caussemaecker, T. Braet, A. Devos,  –  3de rij: A. Van Wulpen, P. Godderis, P. Legein, J. Coudeville)