LLN. 4DES MAERLANT-ATH. IN GENT: MIAT VOOR TENTOONSTELLING ‘MADE BY CHILDREN’ – VREDESHUIS VOOR FILM ‘THE TRUE COST

Lerares r.k. godsdienst Machteld Van Hamme schreef me: Deze voormiddag bezochten we het MIAT-Museum over arbeid, industrie, textiel)  in Gent voor de tentoonstelling ‘Made bij Children’, over kinderarbeid vroeger en nu. De gids gaf eerst uitleg over wat kinderarbeid bij ons betekende vanaf 1800 en de omstandigheden waarin de kinderen dikwijls moesten werken en leven. …

More

16/10: VERGADERING SCHEPEN VOOR ONDERWIJS DAPHNE DUMERY MET DE DIRECTEURS/DIRECTIRCIES VAN DE BLANKENBERGSE SCHOLEN

AGENDAPUNTEN: Goedkeuring verslag vorige vergadering Stand van zaken inzake fietshelmen Stand van zaken inzake flankerend onderwijsbeleid (onderwijscheques, t Scharnier, CKG Kapoentje) Mededelingen : voorstelling meta-onderzoek 20/10/2017, bevraging door de politie, GAIA-educatie, Sportsnacks, auteurslezingen voor leerlingen Blankenbergse scholen, schoolvoorstellingen. Aanwezigen: Daphné Dumery, schepen van Onderwijs, Birgit Laporte, directeur De Zilvermeeuw, Laethitia Lagast, directeur De Schuit, Fabienne …

More

LEERLINGEN 2DE JAAR MAERLANT-ATH. BRACHTEN EEN BEZOEK ANTWERPEN EN ZE ONTMOETTEN ER VTM-GOOCHELAAR NICHOLAS

Het was voor de naar de naar de Scheldestad Antwerpen gereisde 2de-jaars een aangename verrassing op de Groenplaats goochelaar Nicholas te ontmoeten, die hen liet genieten van een magic trick Nicholas heeft na zijn eerste reeks met street magic tricks de grenzen van zijn werkterrein of liever zijn speelterrein verlegd. Met dezelfde cool gaat hij …

More

LEERLINGEN 2DE JAAR MAERLANT-ATH. BRACHTEN EEN BEZOEK ANTWERPEN: DEEL 2 WANDELING DOOR DE STAD MET OPDRACHTEN

De leerkrachten A.Gevaert + T. Daneels + K. Lagast + V. Stragier begeleidden de leerlingen en Tom Daneels, leraar aardrijkskunde en Engels begeleidde de leerlingen en schreef me: Op donderdag 12 oktober 2017 gingen alle tweedes (zowel van de vestiging Blankenberge als van de vestiging De Haan) op didactische uitstap, richting provincie Antwerpen. In de …

More

LEERLINGEN 2DE JAAR MAERLANT-ATH. BRACHTEN EEN BEZOEK ANTWERPEN: DEEL 1 COCA -COLA VISITORS CENTRE

De leerkrachten A.Gevaert + T. Daneels + K. Lagast + V. Stragier begeleidden de leerlingen en Tom Daneels, leraar aardrijkskunde en Engels begeleidde de leerlingen en schreef me: Op donderdag 12 oktober 2017 gingen alle tweedes (zowel van de vestiging Blankenberge als van de vestiging De Haan) op didactische uitstap, richting provincie Antwerpen. In de …

More

11/10: VOETBALTORNOOI MAERLANT-ATHENEUM. PLOEGEN MAXIM REYMENANS EN JENS POLLET WINNAARS RESP. 1STE EN 2DE/3DE GR. DE MEISJESPLOEG WINT DE FAIRPLAYBEKER

met dank aan Fien Parmentier voor de foto’s en Pieter Legein voor de tekst Dit is het verslag van Pieter Legein, leraar lich. opv.: “Maar liefst meer dan zestig actieve spelers aanwezig onder wie héél wat sportieve meisjes en zelfs een team leerkrachten. Het werd een zeer leuke maar vooral sportieve voetbalnamiddag in de Sportdoze. …

More

13/10 : TOT SLOT VAN DE FT-WEEK: FAIRTRADECAFE IN HET JEUGDHUIS. DE LEUTE. FAIRTRADERAAD IS PRIJZENSWAARDIG ACTIEF.

In het fairtradecaf2 in het jeugdhuis DE LEUTE (voormalige conciërgewoning van de rijkswachtkazerne) waar men fairtradedrankjes kon kopen, was heel wat volk (leerlingen, oud-lln., ouders, leerkrachten) aanwezig.. Lerares geschiedenis en cultuurwetenschappen  Magali Hawkins (en de fairetraderaad) mag/mogen gelauwerd worden voor dagenlang werken voor FAIR TRADE.

LLN. 2DE J. MAERLANT-ATH. INTERVIEWEN VOORBIJGANGERS IN DE KERKSTRAAT I.V.M. EERLIJKE HANDEL

De leerlingen van 2ID gingen op vrijdag 13/10  tijdens de les n.c. zedenleer (lerares Patty Puystjens) en  r.k.godsdienst (lerares Machteld Vanhamme)  naar de Kerkstraat in Blankenberge voor een straatinterview i.v.m. eerlijke handel. De meeste geïnterviewden waren niet op de hoogte. Oud-lle, Celina Dusson, een onder hen wel. (men kan haar zien op de foto helemaal …

More

32 MINIONDERNEMINGEN UIT NOORD-WEST-VLAANDEREN STELDEN ZICH IN CC DE DIJK VOOR AAN PERS EN PUBLIEK, ZO OOK P-ULSE VAN 6BI. LISA RAPPE DEED DIT IN NAAM VAN DEZE MINI.

Directeur J. Balbaert woonde de avond bij  en schrijft: “Minionderneming P-ulse wordt volgens Lisa Rappé en de 5 andere leerlingen van 6BI ‘dé minionderneming’ van het Maerlant-atheneum van de voorbije jaren. Ze bracht overtuigend hun doelen en missie aan de man. Ik ben er trots op dat zich zo willen gooien in een economisch avontuur …

More

13/10: LAGERESCHOOLKINDEREN, JUFFEN EN MEESTERS VAN D’OEFENCHOOL KREGEN BIJ AANKOMST OP SCHOOL VAN MAERLANT-ATHENEUMLEERLINGEN MET FT-CHOCO EN FT-SPECULAASPASTA GESMEERDE BOTERHAMMETJES AANGEBODEN. DIE SMAAKTEN LEKKER.

Een taalfilosofietje over d’Oefenschool. Velen weten het al niet meer hoe het komt dat de school die naam heeft. Tussen 1921 en 1987 was er de Maerlantcampus een Rijksnormaalschool, die eerst nog Staatsnormaalschool had geheten. In die school werden onderwijzers gevormd. Zij gingen tijdens hun opleiding hun proeflessen geven in de lagere school, zij ginden …

More

OUD-LL. (2006) BRENT PATTEEUW NEEMT DEEL AAN DE IRONMAN TRIATLON IN HAWAÏ. DE REGIONALE PERS BESTEEDT ER AANDACJT AAN MET TITELS ALS: VERSTANDIG ZIJN E N DOSEREN IS DE BOODSCHAP en TRIATLEET ZAL MAAR AAN EEN IEMAND DENKEN TIJDENS IRONMAN HAWAî

Brent Patteeuw is leraar wiskunde en informatica en oud-leerling 2006. Zijn beide ouders zijn ook oud-leerlingen: Eric Patteuw (1974) en de onlangs overleden Francine Callier (oud-lle 1974). In het artikel in HET LAATSTE NIEUWS heeft Brent het vooral over zijn nauwe relatie met zijn moeder, zijn grootste fan met het oog op de Ironman. In …

More