25/10/2016: STAGES VAN LEERLINGEN 3DE GRAAD VERZORGING IN KLEUTERAFDELING D’OEFENSCHOOL EN ZILVERMEEUW EN IN KINDERDAGVERBLIJF ’T SCHELPJE

Voor leerlingen BSO (en TSO) maken stageperiodes een integrerend deel uit van hun vorming. In privé-bedrijven,  in woon- en zorgcentra, in de kleuterafdeling, in peuteropvangcentra, bij een onthaalmoeder gaan ze ervaring opdoen. In kinderdagverblijf ‘t Schelpje ontmoetten we oud-lle 1974, Brigitte Callier, die er de leiding heeft.

KLEUTERTURNEN IN WVC DE STRANDJUTTER MET KLEUTERS D’OEFENSCHOOL EN VROEGERE KLEUTERJUF MARLEEN TAVERNIER

De bewoners van de Strandjutter beleefden de turnles mee met de kleuters, kinesisten, ex-kleuterjuf Marleen Tavernier en de moeder van Joke Billiet (onderwijzeres 1ste lj. d’Oefenschool) Ziehier de turndagen  met deze kleuters in de Strandjutter25/10/16 – 22/11/16 – 20/12/16 – 31/01/17 – 21/02/17 – 28/03/17 – 25/04/17 – 30/05/17 – 27/06/17.  

‘MET KINDERRECHTEN SPEEL JE NIET’ – 26STE schrijf ze-VRIJdag: LEERLINGEN 1STE GR. MAERL.-ATH BL’B SCHREVEN OP 21 OKT BRIEVEN TEGEN KINDERARBEID E.A. (AMNESTY INTERNATIONAL)

Op vrijdag 21 oktober hebben de leerlingen tijdens de lessen levensbeschouwing massaal brieven geschreven om mee te doen aan de briefschrijfactie van Amnesty International. Door het schrijven willen ze actie voeren tegen kinderarbeid, voor de rechten van kindvluchtelingen en tegen de doodstraf voor minderjarige daders. “Met kinderrechten speel je niet!” is het thema van de 26ste …

More

FOTO’S VAN MORGANE VERDICKT (7 TBZ) VAN ZUIDDAG: TWEE MEISJES UIT RIO DE JANEIRO STELDEN DE PROBLEMEN VAN HUN STAD én HUN AMBITIES EN DROMEN VOOR AAN LEERLINGEN 3DE GR. TSO+ BSO VAN HET SINT-PIETER SINT-JOZEF EN HET MAERLANT. ZUIDDAG WORDT YOUCA

Morgane Verdickt werkte op Zuiddag de hele dag voor de school…op de ontmoetingsdag met de Brazilaanse meisjes maakte ze ook al foto’s Dir. J. Balbaert begroette de aanwezigen, onder wie leerkrachten en directieleden van beide scholen, schepen Daphne Duméry en burgemeester Patrick De  Klerck. De schepen voor jeugd schetste de armoedeproblematiek in de wereld en …

More

TAL VAN ANDERSTALIGE LEERLINGEN KRIJGEN EXTRA NEDERLANDSE LES IN DE BL’BSE GE!-SCHOLEN…OOK VAN VRIJWILLIGE MEDEWERK(ST)ERS.

In d’Oefenschool geeft Gaby Van Rolleghem, moeder van leerkrachten Nederlands Joost en Loes Coudeville vier uur Nederlands per week, aan Nayah Shakoor en Malik Ahmed uit Pakistan, Gurthashwar Singh  uit Indië, Dominika en Justina Zubek uit Polen.  Jaak Coudeville (oud-leraar Nederl. en Duits) geeft  drie uur. Zijn leerlingen zijn Esha Zafar (6VZ) uit Pakistan, Nahd …

More

ESCAUT ESCAUT: FRANSTALIGE VLAAMSE SCHIJVERS VAN ROND 1900 EN VAN AAN DE SCHELDE. EMILE VERHAEREN 100 JAAR GELEDEN GESTORVEN. EEN THEMA IN DE LES FRANS. BENNO BARNARD WAS IN 2003 EN 2004 IN HET MAERLANT-ATH.

Zopas verscheen van Benno Barnard het boekje ESCAUT ESCAUT. De schrijver, Nederlander met vele jaren Belgische plekken als verblijfplaats, leidt de lezer rond door de wondere wereld van vijf Franstalige Vlaamse auteurs (Georges Eekhoud, Max Elskamp, Georges Rodenbach en Maurice Maeterlinck) en tegelijk ook door het bruisende literait-culturele leven rond 1900. (In het Letterenhuis in …

More

TIEN JAAR GELEDEN REÜNIE IN HET CASINO (DINER MET 500 OUD-LLN. EN GALABAL IN HET CASINO). DE MAERLANTKRANT KONIGDE AAN EN BRACHT VERSLAG UIT

14/10/2006. Een groots feest was het met een bomvolle Saveryszaal, een diner, dansgelegenheid (met optreden van toen al oud-leraar Jerry Deblock/Deewood)  in die zaal én in de Consciencezaal (met dj. oud-ll. Bart De Clercq) voor een jonger publiek. In de krant lazen we: “de grootste reünie in de schoolgeschiedenis”. Een organisatie van de Bond Onze …

More

21/10/2016 : WIJNACTIE T.V.V. GWP. START MET WIJNDEGUSTATIE. PETER LIPS LEIDT IN, DIRK CRISPIJN VAN VINOFOLLIES GEEFT UITLEG BIJ DE ELF TE VERKOPEN WIJNSOORTEN. BESTUURSLEDEN B.O.S. STAAN IN VOOR DE KAASMALTIJD EN HET SCHENKEN VAN WIJN

De WIJNACTIE ten voordele van de GWP’s (Geïntegreerde Werkperiodes) in mei 2017 naar resp. Heuvelland, Hasselt. Limerlé, Ijsselmeer, Avignon, Barcelona begon met een WIJNDEGUSTATIE met uitleg over de elf (witte, rosé, rode, en twee cava’s) wijnsoorten en de wijngebieden in Frankrijk. Die elf wijnsoorten zullen de leerlingen tussen nu en 2december verkopen. Dirk Crispijn van …

More

21/10/2016 : WIJNACTIE T.V.V. GWP. START MET WIJNDEGUSTATIE. PETER LIPS LEIDT IN, DIRK CRISPIJN VAN VINOFOLLIES GEEFT UITLEG BIJ DE ELF TE VERKOPEN WIJNSOORTEN.AANWEZIGEN PROEVEN, RAKEN LICHTJES IN DE BAN VAN ROMEINSE WIJNGOD BACCHUS

De WIJNACTIE ten voordele van de GWP’s (Geïntegreerde Werkperiodes) in mei 2017 naar resp. Heuvelland, Hasselt. Limerlé, Ijsselmeer, Avignon, Barcelona begon met een WIJNDEGUSTATIE met uitleg over de elf (witte, rosé, rode, en twee cava’s) wijnsoorten en de wijngebieden in Frankrijk. Die elf wijnsoorten zullen de leerlingen tussen nu en 2december verkopen. Dirk Crispijn van …

More