SINTERKLAASTIJD en examens: letterkoekjes en marsepein, geliefde lekkernijen…een taalfilosofietje.

LETTERKOEKJES: men ziet ze vaak op Sinterklaas; soms is er alleen dat minibiscuitje met  bevroren suiker. Er is een verband tussen Sinterklaas en scheepslui en zulke minibiscuitjes …ze werden tweemaal gebakken en konden tegen bederf. Er zou een verband zijn tussen letterkoekjes en runetekens en tussen Sinterklaas en bijbellezen. MARSEPEIN: het woord kan al in …

More

05/12: Maerlant-lln 2D (juf Kathy Lagast)  kookten samen met lln 3de en 4delj. (juf Marilyn, Zilvermeeuw Uitkerke); GEZONDE VOEDING, VOEDINGSDRIEHOEK, TURKSE DURUM.

Na het belsignaal van 8.30u. stapten de leerlingen van juf Marilyn – Maerlant-oud-lle 1994 – samen met haar dochter, oud-lle Emma T’Joens – Maerlant-oud-lle 2020 en zus van Thomas T’Joens, 6SW –   naar de schoolkeuken in de Vlaamsestraat. Huishoudkundelerares Kathy Lagast en haar leerlingen uit 2D bereidden dan samen met de kinderen uit de Zilvermeeuw/Uitkerke …

More

5 DEC. ‘22 : EERSTE examendag Maerlant-ath.: 2de en 3de graad met o.a. beweging, economie, biologie en WISKUNDE+ taalfilosofietje : WIS is zeker, WIS is twijg

WIS= zeker, stellig en is verwant met WETEN, dat kennen en begrijpen betekent en dat verwant is met het Latijnse woord VIDERE, dat zien en kunnen onderscheiden betekent. We denken bij WIS ook aan ‘gewis’ en ‘ongewis’, aan ‘heb ik het wis of mis’ en ‘het wisse voor het ongewisse nemen’. We vergeten 16de-eeuwse, Brugse …

More

5 DECEMBER ‘22 : HET EERSTE DECEMBEREXAMEN: vooral wiskunde… EEN ‘EXAMEN’-TAALFILOSOFIETJE

EXAMEN betekent in het Latijn o.a. ‘tongetje aan de weegschaal’ en bij dichters ‘onderzoek’. Nu is EXAMEN gewoon onderzoek naar kennis of bekwaamheid. Met de decemberexamens bedoelen we de ruime ondervragingen naar kennis en toepasbaarheid ervan net voor de kerstvakantie. Degene die ondervraagt is de examinator. Hij of zij examineert. De ondervraagde is de examinanda …

More

02/12: Sinterklaas gaat met Pieten op bezoek bij de kinderen van d’Oefenschool. + over die MATROOS.. (Deel 3  met vooral kinderen 1ste gr. lagere) – foto’s Barbara Vandenberghe

Na zijn bezoek aan de kleuters togen Sint en Pieten naar de klassen van de lagere afdeling en naar de gymzaal, waar de kinderen voor hem optraden Nicolaas: Held van de zeelieden: een matroos viel uit de mast van een schip en werd door Nicolaas opnieuw tot leven gebracht. Daarnaast zou hij zeelieden hebben gered …

More

02/12: Het 4de lj. d’Oefenschool (juf Shirley-Ann Landuyt) bezoekt het stadhuis, krijgt een heuse rondleiding van stadsarchivaris Pieter De Schoolmeester…en horen en zien burgemeester en schepenen

Stadsarchivaris Pieter De Schoolmeester was het die de leerlingen wegwijs maakte in het stadhuis. Hij gaf uitleg bij enkele stadsdiensten, toonde de raadzaal met mooie schilderijen en portretten van politici en kunstenaars met veel betekenis voor Blankenberge, verstrekte informatie over burgemeester, schepenen, gemeenteraad. Het schepencollege vergaderde net in de Willem Van Heckezaal en nam even …

More

2 dec. ’22: SINTERKLAAS groet ook Maerlant-personeelsleden en – leerlingen. Maar hoe kwam de ‘”R’ in de naam van Sint-NIKLAAS?

Het verwondert ons dat men behalve Sint-Niklaas en Sint-Nicolaas zo graag SINTE-R-KLAAS gebruikt. Wellicht komt die ‘R’– er naar analogie van geliefde heiligennamen zoals Sint-Remigius, Sint-Remaclus en Sint-Renildis. Leuk is het ook de dialectvormen te beluisteren…van Klaas naar Klaus, en Kloes, Klaais en  Klaai, zoals in Jan, Pier en Klaai.

02/12: Sinterklaas gaat met Pieten op bezoek bij de kinderen van d’Oefenschool. + over die SCHOEN.. (Deel 2 met vooral kleuters)

In de kleuterklassen schonken de kinderen de Sint heel wat…ze zongen sinterklaasliedjes, ze dansten zo mooi, dat Sint en Pieten meedansten. Vanaf de vijftiende eeuw werd rond de naamdag van Sint Nicolaas de schoen gezet. Aanvankelijk gebeurde dit in de kerk, maar later werd de schoen ook thuis gezet. In Utrecht zouden kinderen vanaf 1427 …

More

DJOEFBALCUP in het Maerlant. Een combinatie van volley, squash en voetbal. Vorige dins- en donderdag tijdens de middagpauze gespeeld. FC padje VS FC waterzak 3-2. Initiator l.o.- leraar Floris Huyben

Floris Huyben leraar l.o. schreef me: ‘Djoefbal’ is een sport die ik een aantal jaar geleden heb bedacht met een collega sport. Is een combinatie van volleybal, voetbal en squash waarbij de bal met alle lichaamsdelen mag worden aangeraakt. Het is niet alledaags, maar wel stevig! De bal die hiervoor wordt gebruikt is een (grote) …

More

02/12: Sinterklaas gaat met Pieten op bezoek bij de kinderen van d’Oefenschool. + over die goudstukken… (Deel 1 met juffen)

Een sinterklaasverhaalgaat over de goudstukken: een weduwnaar was te arm om zijn drie dochters met een bruidsschat uit te huwelijken, maar in het diepste geheim wierp Nicolaas ’s nachts goudstukken het huis binnen. In de kleuterklassen schonken de kinderen de Sint ook heel wat…ze zongen sinterklaasliedjes, ze dansten zo mooi, dat Sint en Pieten meedansten.

Op een OLYFRAN in 2015 genoten Maerlant-lln. van een BAGUETTE. Dit Franse stokbrood  behoort nu net tot  het cultureel werelderfgoed (UNESCO)

De BAGUETTE is toegevoegd aan de lijst van ‘immaterieel cultureel erfgoed’. Die lijst bestaat sinds 2003. De baguette kreeg haar naam officieel in 1920. Ten minste 80 gram moet ze  wegen en maximaal 40 centimeter lang mag ze zijn.  Een populaire anekdote is dat keizer Napoleon verordonneerde dat brood in stokvorm moest worden gemaakt zodat …

More

Of Sinterklaas uit Myra of Bari of uit een of andere hemel komt, weten we niet goed. Dat hij vanochtend in de Zilvermeeuw (Groenestr.) was, wel. dat hij zijn naam gaf aan Nik, Klaas , aan Klaus en Colette weten we ook

Zoals elk jaar was de begroeting van de Sint, zo rond kwart voor negen, uitbundig. Popelende kleuterhartjes vermoedden we en wuivende kinderhandjes zagen we in de kleuterklasjes van de Zilvermeeuw-basischool. Dat Sint-Nicolaas al eeuwen populair is, bewijzen de talrijke vormen van zijn naam die ouders kinderen hebben geschonken…jongensnamen als Klaas en Klaus, Niels ook en Nick, meisjesnamen als Klaasje en Colette. Nikita is een Russische vleivorm. …

More