CHINESE LEERLINGEN UIT DE SPACE MIDDLE SCHOOL IN PEKING VOOR EEN TIENDAAGSE UITWISSELING IN BLANKENBERGE – VANDAAG WAREN ZE TE GAST IN HET MAERLANT…BEGROETING, ONTBIJT, RONDLEIDING OP SCHOOL.

Andermaal nemen ook leerlingen van het Maerlant-Atheneum deel aan het uitwisselingsproject van de stad Blankenberge met de Space Middle School in Peking. De Chinese leerlingen verblijven in gastgezinnen, nl. die van een Blankenbergse deelnemer/deelneemster. Vanochtend  vertoeven de Chinese scholieren in het Maerlant-atheneum. ’s Voormiddags waren de twaalf meisjes en jongens te gast op een ontbijt met croissants, ze maakten dan een toertje door de schoollokalen en krengen dan een lesje Nederlands.

Na de middag maakten ze een uitstap naar Raversijde Atlantikwall.

De vaste leranrenbegeleider van het Maerlant is leraar Engels/aardrijkskunde Tom Daneels. Bram Haghers, medewerker Jeugddienst Blankenberge, is aanwezig bij alle activiteiten. Martine Debruyne, diensthoofd jeugddienst heeft de leiding.