LERARESSEN EN LERAREN DIE OP HET SCHOOLTERREIN WIEDEN: WIEDERS EN WIEDSTERS. C. PERMEKE SCHILDERDE EEN JABBEEKSE (?)WIEDSTER. TAALFILOSOFIETJE: WIEDEN, ONKRUID VERWIJDEREN: LETTERLIJK EN FIGUURLIJK. MIDDELNEDERLANDS ‘WIET’ IS ONKRUID.

Op het Maerlant-atheneum zagen we vanmorgen leerkrachten vergaderen (pedagogische raad), leerlingen inschrijven, schoolboeken overhandigen en er was ook deliberatie na herexamens.

Bij  het horen of lezen van het woord ‘wiet’ denkt men nu meestal aan het Engelse woord ‘weed’ = ‘marihuana’, dat hetzelfde woord is als ‘wiet’, dat in het Middelnederlands ‘onkruid’ betekent. In Jacob Van Maerlants CLAUSULE VANDER BIBLE lezen we: “Doe God die werelt wilde wieden Van den sonden, die gescieden”, waarna hij het heeft over de ark van Noah.

 (Nederwiet is in Nederland geteelde marihuana).

 WIEDEN: LETTERLIJK : het onkruid van tussen de tegels trekken, het uitroeien.

Constant Permeke (1886-1952), expressionistisch schilder, uit Antwerpen, die in 1930 in het West-Vlaamse Jabbeke (mijn geboortedorp) kwam wonen, schilderde, zoals hij het te schilderen onderwerp persoonlijk interpreteerde,  o.a. het vissers- en boerenleven, ook DE WIEDSTER. Het werk hangt in het Permekemuseum in Jabbeke, waar de kunstenaar tot zijn dood in 1952 woonde