28/08: PEDAGOGISCHE RAAD MAERLANT-ATHENEUM VERGADERT O.L.V. VOORZITSTER SHANNA LESCRAUWAET.

v.l.n.r. : Sharon Deserranno, secretaris p.r., Sabine Vervaele, Katja Braet, Shirley Adam, dir. 1Ste gr., Shanna Lescrauwet, voorzitster, Elke Gezelle, Conny Louwage, Gil Jonckheere, Tanja Gervoyse, Magali Hawkins, Jürgen Balbaert, dir. 2de en 3de gr.

Enkele agendapunten van de PR-vergadering aanpassingen kalender eerste graad, vastleggen PR-vergaderingen komend schooljaar, nieuwe regeling telaatkomen, aanpassing schoolreglement e-sigaret/vapor.