IN EEN VRAAGGESPREK IN DE STANDAARD VAN 31/10/2014 MET AUTEUR ERWIN MORTIER REVELEERT AUSTRALISCH HISTORICUS CHRISTOPHER CLARK HEEL WAT VAN DE INHOUD VAN ZIJN ZO GEWAARDEERDE BOEK SLAAPWANDELAARS OVER HOE EUROPA IN 1914 TEN OORLOG TROK.

Erwin Mortier : Wazig is zijn betoog allesbehalve, ook niet in het boek waarin hij nagaat wat tal van leiders in de Europese hoofdsteden van de belle époque dachten en deden, en hoe uit hun interacties een wereldbrand oplaaide die velen zagen aankomen, maar niet konden, of wilden, vermijden. Slaapwandelaars, noemt Clark hen. Niet letterlijk, …

More

30/10/2014 : ’T COLISEE VOLGELOPEN O.A. MET OUD-LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN VOOR EEN AVOND MET BRUSSELMANS, LASTERS, VEEKEMAN, DEREK, DIE HUN POËTICHE TAALKRACHT SOLO MONDELING VERTOLKTEN.

Cultuurschepen P. Konings stelde de vier kunstenaars helder voor. Dan volgden performances van elk van hen. Ze lazen/droegen voor uit eigen werk, poëzie of proza, dat al verschenen was of verschijnen zal. Alles wat ze vertolkten streefde naar een uiting van schoonheid van taal. De poëtische tover van Vekeman leek me het grootst, zijn optreden …

More

DER SPIEGEL WAS OP 25 OKT. 1994, 20 J. GELEDEN DUS, HET EERSTE NIEUWSMAGAZINE OP HET INTERNET…MET 1 DAG VOORSPRONG OP TIME

Nu werken er honderdvijftig redacteurs. Waren papier, TV en radio lang de enige media, dan zijn dat vandaag ook laptops, smartphones, tablets, weldra ook horloges en brillen. Alle leerlingen die de jongste 35 jaar Duits leerden in het Maerlant-Atheneum zullen zich zonder twijfel de eerste les Duits herinneren, waarin ze van buiten moesten leren DEUTSCH …

More

TWEE BEKENDE VOETBALLERS / BLANKENBERGENAREN BRIAN VANDENBUSSCHE EN GILBERT MARMENOUT, OUD-LEERLINGEN, OP CLUB BRUGGE BIJ VIERING VAN RAOUL LAMBERT

Gilbert Marmenout, oud-leerling van de RMS Blankenberge – er vele jaren leraar lichamelijke opvoeding en ook directeur, bouwde bij Club Brugge een mooie carrière op, tien jaar speelde hij in het eerste elftal, voetbalde later in het eerste van Antwerp en Kortrijk … dit alles tussen 1962 en 1977. Brian Vandenbussche, oud-leerling Zilvermeeuw, speelde bij …

More

TAALFILOSOFIETJE : TEACHER EN TUCHT EN TOCHT EN HERTOG, DOGE EN DUCE ETYMOLOGISCH VERWANT – WELKE TEACHER HAD HET MEEST TUCHT EN HARTSTOCHT?

In het Engelse woord TEACHER en in de Nederlandse woorden TUCHT en TOCHT en (her)TOG herkent men het Nederlandse werkwoord TIJGEN, TOOG, GETOGEN (Middelnederlands tiën), dat o.a. de betekenis TREKKEN heeft, LEIDEN dus ook, o.a. datgene wat een teacher doet. TUCHT is o.a. het opvolgen van regels van de leider. TOCHT heeft in allerlei betekenissen …

More

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN TIJDENS EN NA DE GEWONE SCHOOLUREN IN D’OEFENSCHOOL, DE MAERLANT-MIDDENSCHOOL, HET MAERLANT-ATHENEUM

Leerlingen met Albanees, Bulgaars, Khmer, Roemeens, Frans, Duits, Spaans als moedertaal krijgen ook dit schooljaar extra lessen Nederlands van Gaby Van Rolleghem en Jaak Coudeville ( moeder en vader van leraar Nederlands Joost Coudeville, grootouders van Jens en Fien Coudeville en Arno Vandenbussche, leerlingen van d’Oefenschool) die de taak op onbetaalde, vrijwillige basis uitvoeren.  

22/10 : COLETTE VAN HUELE (OUD-LEERLINGE 1974), LIC. GERM. FILOLOGIE, PROFESSIONEEL BOEKBINDSTER, HOUDT IN DE BIB VOORDRACHT OVER DE WONDERE WERELD VAN DE BOEKBINDKUNST

We beleefden een leerrijke en aangename avond … met gepaste technische uitleg en met een duidelijk historisch overzicht. Colette Van Huele is de dochter van oud-econoom Van Huele, de zus van oud-leraar aardrijkskunde Vic Van Huele en dus de tante van Valerie en Soizik. Uit de toespraak van bibliothecaresse Christine De Prest, die haar klasgenote, …

More