Carnaval is voorbij. Volgend jaar een hopelijk zorgenvrijer feest dan dit jaar. Op veler FB-pagina lees ik NOSTE JOARE OL TEGOARE…+ over ASWOENSDAG en de DATIEF in JOARE

In mijn Stalhils/Jabbeeks West-Vlaams staat er voor ‘noast’ zeker een niet zo goed hoorbare ‘t’. Dit is de afkorting van ‘te’. Dit is een voorzetsel dat met de datief staat/stond, waardoor ‘jaar’ een e-uitgang krijgt. (vergelijk met TEN DODE).

In de titel gebruikte ik overigens al een genitief, nl. VELER. Spreken de Blankenbenaren die ‘t’ voor ‘noste’ dan echt niet uit?

De vastenperode is gestart en ASWOENSDAG is al voorbij.

De carnavalperiode eindigt met vastenavond, de dinsdagavond voor Aswoensdag, de dag waarop de Vastentijd begint. Op Aswoensdag laten (lieten) rooms-katholieken en sommige protestanten zich in de kerk een askruisje zetten. De priester spreekt dan de bijbelse (Genesis 3,19) woorden: “In het zweet van uw aanschijn zult ge uw brood eten, totdat ge terugkeert tot de grond, waaruit ge gekomen zijt, want ge zijt stof, en tot stof keert ge terug.

In het Nederlands dagblad TROUW (13/02/2002) lees ik: De gereformeerde Keizersgrachtkerk in Amsterdam viert dit jaar voor de tweede keer een ‘asritueel’. De deelnemers kunnen palmtakjes meenemen om te verbranden maar ook briefjes met zelfgeschreven teksten, aldus de aankondiging in het kerkblad. Aanwezigen zullen elkaar een askruisje op het voorhoofd zetten met de woorden ‘teken van nieuw leven’.

Reactie's