11 juli: feestdag van de Vlaamse Gemeenschap…we denken aan 11 juli 1302, aan Consciences ‘Leeuw van Vlaanderen’, aan Robrecht van Béthune, de ‘leeuw’ die toen niet op de Groeningekouter, maar in het kasteel van Chinon in gevangenschap vertoefde.

Hendrik Conscience was een romantisch schrijver. Veel van wat hij schreef, ook de LEEUW VAN VLAANDEREN’ drukte het romantische verlangen uit naar een roemrijk verleden Dit blijkt o.a. uit dit fragment uit die historische roman, waarin de toekomstige graaf van Vlaanderen Robrecht van Béthune plots op het slagveld bij Kortrijk opduikt: Op dit oogenblik zag …

More

750 Jaar BL’b: een virtuele historische ontdekkingstocht met twaalf verhalen in twaalf filmpjes – SIGNS OF TIME –Tal van oud-leerlingen Maerlant-ath. stelden ze samen en presenteren ze. Oud-leerling en vorige cultuurschepen Philip Konings heeft het over DE FONTEINTJES, waar Maerlant-ath.lln. soms biologieles krijgen

kijk eens naar het filmpje Lees eens op maerlantkrant: http://maerlantkrant.be/2020/04/18/corona-quarantaine-wandeling-alleen-met-twee-of-met-het-gezin-de-fonteintjes-op-ontdekking-in-deze-zoete-zoute-natuurparel-bij-de-zee-de-grote-vogeltrek-allemaal-beestjes-op-de-bres-voor-de/

Oud-ll. (2014) RUBEN SAVELS met grote onderscheiding ‘Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde’ UGent Hij wordt academisch assistent.

Ruben Savels schrijft me (op mijn vraag): Ik ben met grote onderscheiding geslaagd voor de opleiding ‘Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde’. Op 1 augustus start ik als academisch assistent aan de vakgroep Landbouweconomie aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent, waar ik enerzijds lesactiviteiten zal ondersteunen en anderzijds aan eigen doctoraatsonderzoek zal …

More

Op 4 juli is zangeres, oud-lle, Billie Bentein bevallen van Collin, haar tweede zoon.

Collin is het broertje van Miller, anderhalf jaar oud. Zijn mama is oud-lle Billie Bentein, dochter van Nadine Vonck, vele jaren onderwijzeres en later zorgcoördinator in d’Oefenschool. Zijn opa (moederszijde) is Danny Bentein, Billie is de zus van onlangs ook voor de tweede keer moeder geworden Bo Bentein, lerares n.c. zedenleer in d’Oefenschool en Zilvermeeuw. …

More

TRADUTTORE TRADITORE: de vertaler een verrader? Leuk geformuleerd in het Italiaans! Guido Gezelles ALS DE ZIELE LUISTERT in het Frans en het Engels…Is de Italiaanse spreuk van toepassing?

Is het mogelijk een conversatie, een roman, een gedicht te vertalen en dezelfde betekenis en gevoelssfeer te behouden? Er zijn zeker vertalers die ook kunstenaars zijn…Maar kan men bij het vertalen van bijvoorbeeld ALS DE ZIELE LUISTERT voldoende betekenisnuances overbrengen? Kan iemand overigens TRADUTTORE TRADITORE in even sierlijk Nederlands vertalen? (Dit is ook de vraag …

More

04 juli: huwelijksplechtigheid in het gemeentehuis van De Haan: twee oud-lln. Maerlant-ath., Monia Zarouil en Sjoerd Van Mol trouwen met elkaar. Onze hartelijke gelukwensen

Precies op de dag dat beiden, Monia Zarouil, oud-lle 2003, en Sjoerd Van Mol, oud-leerling 2008, TIEN jaar samen waren, traden ze in het huwelijk, in de echt. ECHT is wat verouderd in de betekenis van HUWELIJK. Echtgenoot en echtpaar gebruiken we wel nog vaak. Onze gelukwensen aan hen en hun ouders (en hun kinderen). …

More

Reizigers uit Nieuw-Zeeland mogen België niet binnen., dus ook niet uit de Nieuw-Zeelands hoofdstad Wellington. Toeristen uit het Zeeuwse Sluis en het Zeeuwse Middelburg wel. Heel wat Maerlant-ath-lln. waren in Zeeland. Aten ze er Zeeuwse oesters bij een Zeeuw?

In het Gotisch, die Oost-Germaanse (uitgestorven) taal, bestond het woord marisaiws, waarin we zowel MEER als ZEE ontdekken, ook wel het Latijnse MARE (Franse MER enz.). ZEEUW betekent dus van de zee, land van de zee ook. Het land heette men ZEELAND, maar het oude adjectief ZEEUWS bleef (en het substantief ZEEUW ontstond). NIEUW-ZEELAND kreeg …

More

750 Jaar BL’b: een virtuele historische ontdekkingstocht met twaalf verhalen in twaalf filmpjes – SIGNS OF TIME –Tal van oud-leerlingen Maerlant-ath. stelden ze samen en presenteren ze. Oud-schepen Katrien Van Ryssel heeft het over DE SCHOLEN VAN WELEER, ook over RMS en RNS en ‘ATHENEUM’

Katrien Van Ryssel,  de vorige onderwijsschepen belicht in het filmpje het ontstaan en de geschiedenis van het onderwijs in Blankenberge…over de Armenschool, het Sint-Pieterscollege, de Sint-Jozefschool (nunneschole), de Visserijschool, de Rijksmiddelbare School, het Koninklijk Atheneum, de Rijksnormaalschool. Uit de korte uiteenzetting lijkt het alsof het Koninklijk Atheneum – de naam Maerlant-atheneum wordt in het filmpje …

More

PROCLAMATIE MAERL.-ATH. 2020 OP HET SPORTVELD: LERARESSEN HIELDEN EEN TOESPRAAK: K. MUSEEUW, MAGALI HAWKINS EN ASTRID VAN KEER…VOOR BSO… de tekst van haar toespraak is hier toegevoegd.

Leerlingen van onze afdeling BSO harde sector met ateliers  in De Haan  en onze zachte sector hier op het domein met als thuishaven Vlaamse straat , zijn niet zomaar leerlingen. Wij hebben hen zien groeien van jongens naar degelijke ‘stielmannen’ en ‘zorgende jonge dames’ beide zogenaamde knelpuntberoepen maar nu beter omschreven als essentiële beroepen want …

More

02 Juli 2020: voor de 95ste keer ontvangen de laatstejaars (RNS-KA-Maerlant) hun diploma: proclamatie 6BI. Magali Hawkins proclameert. Gecorrigeerde versie…met J. Lemberger

Onze excuses: in een eerder artikel over proclamatie 6BI en 6STW vergaten we de foto van   Justin Lemberger  te publiceren. Magali Hawkins proclameert 3de GR. 2de LEERJAAR TSO : BOEKHOUDEN-INFORMATICA Diploma secundair onderwijs en geslaagd voor de geïntegreerde proef + Vlajo-getuigschrift : Angelo Aguilar-Morillo, Massimiliano De Klerck (prijs ondernemen), Mike Konings, Justin Lemberger, Bo Maertens …

More

Trouwste proclamatiegast Hugo Willem (jarenlang psycholoog bij het PMS/CLB GO!-Bl’b) kon -corona! – niet aanwezig zijn op de diploma-uitreiking van twee bijna 18-jarige kleinkinderen, Emma T’Joens en Brecht Willem.

Elk jaar was Hugo Willem, die vele jaren psycholoog was bij het PMS/CLB op de Maerlant-campus,  aanwezig op de proclamatie. Hij miste die niet. Nu Emma T’Joens (6TLBLA),  zijn kleindochter,  dochter van zijn dochter Marilyn en Brecht Willem (6WeWi), zijn kleinzoon, zoon van zijn zoon Joffrey (en van directrice Shirley Adam), beiden bijna 18-jaar, hun …

More