TIEN JAAR GELEDEN. OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE GO!-BL’BE STELDE GOB-VOORZITTER PROF. WILLIAM DEBREUCK ZIJN OPVOLGER VOOR: DAVID DEHENAUW.

  Zo stond het toen in de Maerlantkrant: P.Lips introduceerde de sprekers… Prof. em. W. De Breuck nam na 25j.  afscheid als voorzitter GOB, dir. G. Marmenout (M-MS)zette hem in de bloemen. In een mooie, warme speech dankte D. Dehenauw  diegenen die hem gevraagd hebben voorzitter te worden. Hij wees op zijn verbondenheid met alle …

More

VROLIJK/ZALIG KERSTFEEST. KERST VAN CHRISTUS. MAERLANT NOEMDE JEZUS ALS ‘KERST’. ZOU DEZE WEST-VLAMING DE ‘R’ IN ‘KERST HEBBEN UITGESPROKEN ?

  ZALIG betekende oorspronkelijk ‘GELUKKIG’. Bij middeleeuwse vertaling uit het Latijn werd BEATUS (gelukkig) vooral toegepast i.v.m. een religieuze context: ‘GELUKKIG, HET EEUWIG HEIL DEELACHTIG’ In zijn RIJMBIJBEL, een soort handboek bijbelse geschiedenis, noemt Jacob Van Maerlant Christus al KERST: “Pieter die sprac openbare/Du best kerst des levens gods sone’. Die wisseling van de ‘R’ …

More

LAATSTE SCHOOLDAG 2018: Zilvermeeuw-basisschool TALENTENJACHT MET OPTREDENS VAN LEERLINGEN EN TWEE LERARESSEN…ZANG, DANS. VERRASSEND MOOIE VERTOLKINGEN.

We waren erbij in de zaal/overdekte speelruimte van de Zilvermeeuw-basisschool Groenstraat en zagen de zes laatste optredens, nl. Alyssa Peeters, die ‘Samen voor altijd’ zong Johannes Balbaert, Lars en Nino, die hiphopten Sway, die haar lenigheid in een dansnummer toonde Roxanne, Illy en Yasmine met moderne discodans Drie bengels van het derde leerjaar met toneel …

More

SINTERKLAAS, 4DE EEUWSE BISSCHOP VAN MYRA (Turkije nu), IS ZO AARDIG VOOR KLEUTERS EN LAGERE SCHOOLKINDEREN VAN DE ZILVERMEEUW_BASISSCHOOL (GROENESTRAAT)…SPREKEN ALS SINTERKLAAS

  Het tijdschrift ONZE TAAL adviseert goedheiligmannen, lokale plaatsvervangers van de Enige Echte, op taalvlak (acht taaltips) Spreek standaardtaal 2. Spreek deftig…zeg niet ‘dat is vette shit’ 3. Spreek laag en welluidend, een beetje als Jan Decleir 4. Spreek langzaam en luid 5. Spreek in de derde persoon, dus niet ‘ik ben blij’, maar ‘de …

More

SINTERKLAAS, KOM NAAR BINNEN MET DIE PIET/WANT WE ZINGEN ALLEMAAL BLIJ EEN LIED. PERSONEELSLEDEN BEIDE BL’SE GO!-SCHOLEN EN LEERLINGEN VAN HET MAERL.-ATH. BEGROETEN BEIDE GULLE KINDERVRIENDEN

‘Geen knecht, geen kleur, geen straf’… Sinterklaasliedjes kunnen beter beantwoorden aan de tijdsfeer: Geen ‘KNECHT’ meer en geen bezittend’ ‘JE’…dus ‘Sinterklaasje kom maar binnen met die Piet, want we zingen allemaal blij een lied’ EN ‘Zijn KNECHT staat te lachen’ wordt ‘Kijk, Piet staat te lachen en roept naar de kant Ik heb genoeg lekkers …

More

SINTERKLAAS, OOK PATROONHEILIGE VAN MATROZEN, TIEN JAAR GELEDEN, OP DE DAG VAN HET EXAMEN AARDRIJKSUNDE, OP SCHOOL

Tien jaar geleden ontving de Sint de kinderen in het schoolrestaurant. Toen was er voor ouders en kinderen een groots feest met optredens in de feestzaal van het Maerlant-atheneum Nicolaas van Myra zou eens drie schipbreukelingen, die onrechtvaardig ter dood waren veroordeeld wegens een diefstal, die zij niet bedreven hadden, gered hebben…(Sint-Niklaaskerken vindt men vaak …

More

SINTERKLAAS, 4DE EEUWSE BISSCHOP VAN MYRA (Turkije nu), IS ZO AARDIG VOOR KLEUTERS EN LAGERE SCHOOLKINDEREN VAN DE ZILVERMEEUW (UITKERKE). SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET/ROETVEEGPIET.

In Nederland en Vlaanderen, waar het sinterklaasfeest zeer geliefd is,  vinden velen Zwarte Piet, de knecht van Sinterklaas, zoals die al heel lang wordt voorgesteld, discriminerend. Door van hem een roet(veeg)piet te maken, vermijdt men in grote mate het discriminerende karakter. In het Nederlands ALGEMEEN DAGBLAD (AD) lees ik: “Ruim de helft van de pieten …

More

IN BEIDE BASISSCHOOL-ZILVERRMEEUWLOCATIES: GEZOND ONTBIJT IN HET TEKEN VAN SINTERKLAAS, OOK PATROONHEILIGE VAN DE BAKKERS

  Juf Sofie Easton bericht: “Vandaag was er (in beide vestigingen)het jaarlijkse gezonde ontbijt dat dit jaar in het teken stond van Sinterklaas. Er werd gesmuld van roereitjes, boterhammetjes, fruit,… Het ontbijt werd voorafgegaan door een aantal dansjes die werden aangeleerd door de leerlingen van het 6de leerjaar. Leuk en lekker!” Oh ja…Sinterklaas is ook …

More

12/11/2018: DERDE EN VIERDE LEERJAAR BASISSCHOOL-ZILVERMEEUW EN D’OEFENSCHOOL IN BLOSO-SPORTZAAL VOOR ‘ALLES MET DE BAL’

Deze activiteit is bedoeld voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar Alles met de bal is een bewegingslandschap ontwikkeld rond de magische wereld van de BAL en is een voorbereiding op het aanleren van de klassieke balsporten in ploegverband. Er wordt op 3 verschillende plateaus gewerkt: een ballenmarkt die de leerlingen doorlopen in …

More

HERFSTVAKANTIE VOORBIJ. MORGEN WEER NAAR SCHOOL. TAALFILOSOFIETJE: σχολή EEN GRIEKS WOORD DAT ‘AAN LEREN BESTEDE VRIJE TIJD’ BETEKENT

  Als je leest dat σχολή in het Grieks ‘aan leren bestede vrije tijd’ betekende , krijg je meteen zin om je morgenochtend  naar de Groenestraat, Blankenbergse Dijk, Einsteinlaan of Van Maerlantstraat te begeven, waar je vrije tijd opgevuld zal worden met zeer veel onvervangbaar waardevols. In het Latijn is  ‘SCHOLA’ de plek, school dus, …

More