SINTERKLAASTAALFILOSOFIETJE: WAREN HET SINT-REMACLUS EN SINT-REMIGIUS DIE VOOR DE ‘R’ IN SINTE – R- KLAAS ZORGDEN? DIT WAS/IS WEL GEEN EXAMENVRAAG VOOR DEZE MAERL.-ATHENEUM(OUD)-LEERLINGEN/PERSONEELSLEDEN

Het verwondert ons dat men behalve Sint-Niklaas en Sint-Nicolaas zo graag SINTE-R-KLAAS gebruikt. Wellicht komt die ‘R’– er naar analogie van geliefde heiligennamen zoals Sint-Remigius, Sint-Remaclus en Sint-Renildis. Leuk is het ook de dialectvormen te beluisteren…van Klaas naar Klaus, en Kloes, Klaais en  Klaai, zoals in Jan, Pier en Klaai.

05/12: SINTERKLAAS GAAT OP BEZOEK BIJ DE KINDEREN VAN DE ZILVERMEEUW, LOCATIE UITKERKE. SINTERKLAAS HEETTE NICOLAAS…DIE NAAM LUIDT OOK KLAUS EN NILS EN VOOR MEISJES CLAASJE EN COLETTE

Nicolaas was de naam van enkele heiligen, de beroemdste onder hen is Nicolaas van Myra. Nicolaas is een Grieks woord, dat overwinnaar van het volk betekent.  Het is een populaire naam (geweest) die in het Nederlands varianten als KLAAS, NICO, NIEK heeft en bij meisjes CLAASJE. In het Frans hoor je Nicolas en Colin, in …

More

5 DEC: EERSTE EXAMENDAG 2DE/3DE GR….GESCHIEDENIS, WISKUNDE, AARDRIJKSKUNDE, BIOLOGIE, FYSICA. TAAL+ POËZIEFILOSOFIETJE FYSICA-NATUURKUNDE

Natuurkunde: fysica, wetenschap der niet-levende natuur’ Vanaf de 17de eeuw komt deze inheemse samenstelling voor. Het internationale woord  is FYSICA, dat leerlingen veel meer gebruiken dan natuurkunde. Het Nederlands is uniek in het gebruik van een inheemse samenstelling voor deze wetenschap In woorden als KERNFYSICA en GEOFYSICA vervangt men FYSICA niet zomaar door NATUURKUNDE.. Als …

More

EXAMENPERIODE/PERIODE DER EXAMINA IN HET 2DE J. VAN HET MAERL.-ATH BEGONNEN MET LATIJN…GEEN DODE TAAL…ZE BRENGT SCHOONHEID…OOK SCHRIJFVAARDIGHEIDSEXAMEN (NEDERLANDS) IN 6T.

De 54-jarige Italiaanse latinist NICOLA GARDINI schreef o.a. het boek LEVE HET LATIJN, GESCHIEDENIS EN SCHOONHEID VAN EEN NUTTELOZE TAAL VIVA IL LATINO. STORIE E BELLEZZA DI UNA LINGUA INUTILE Ik las hierover: Gardini brengt met Leve het Latijn de liefde voor die taal op ons over met een onuitputtelijke intellectuele nieuwsgierigheid. Hij moedigt ons …

More

JOHANNES BALBAERT (ULTRAKID), LL. 1 STE J. MAERL.-ATH., GISTERAVOND IN HET VTM-PROGRAMMA ‘WAT EEN DAG’ OVER ZIJN SPORTIEVE EN ANDERE DENK- EN DOEWERELD.

Johannes Balbaert is de zoon van Maerlant-ath.-directeur Jürgen Balbaert en van PAV-lerares Astrid Van Keer. De traditionele en de social media berichten geregeld over de sportieve prestaties van Johannes (en van Nico De Neef), die zich voorbereiden op de Ultraman Challenge Israel 2020: 4-6 maart 2020 10 km zwemmen, 420 km fietsen, 84,4 km lopen. …

More

NATUURPUNT BLANKENBERGE VIERDE 30-JARIG BESTAAN IN GROENWAECKE. TAL VAN OUD-LLN WAREN EN ZIJN BETROKKEN…JOHN VAN GOMPEL (1969), DIRK CONTENT (1978)… PROVINCIEGOUVERNEUR C. DECALUWE WAS ER, PROF. EM. E. KUIJKEN OOK

Maerlant-ath.-leerlingen zijn om educatieve en/of ontspannende redenen wel eens gast in Groenwaecke, daar in de Uitkerkse Polder waar de viering plaatshad op 1 december. Schepen Jürgen Content – oud-ll. 1993 was er ook, oud-leraar Frans Stef Debusschere … John Van Gompel (°1951) is een geboren en getogen Blankenbergenaar. Zijn passie voor de natuur vertaalde zich …

More

‘AU VENITIEN’ RESTAURANT VAN OUD-LLE KATRIEN VERGOTE EN VAN JURGEN WYMEELS – HUN KINDEREN ROUBY EN BRITT ZIJN OOK OUD-LLN – BESTAAT VIJFTIG JAAR. EEN EEUW GELEDEN WAS ER AL EEN (AU) VENITIEN

Over dit feit kan men lezen op https://www.hln.be/in-de-buurt/blankenberge/restaurant-au-venitien-viert-50-jaar-op-de-zeedijk-van-blankenberge-hard-werken-maar-de-mooiste-stiel~af2e4bc3/ + Alberta van Asbroeck, sinds 1999 stadsgids en bestuurslid van de VriendenkringStadsgidsen Blankenberge vzw. Initiatiefneemster en projectverantwoordelijke voor het Art Nouveau-project in Blankenberge en voor ‘Kusterfgoed, schrijft me: De eerste vermelding van Au Vénitien ongeveer op de plaats waar die nu gevestigd is vind je op bijgevoegde …

More

VERHAAL (LEGENDE) EN WERKELIJKHEID OVER 4DE-EEUWSE BISSCHOP NICOLAAS VAN MYRA…BESCHERMHEILGE VAN BAKKERS, MATROZEN EN KINDEREN…’HIJ BEVRIJDDE EEN ZWARTE KINDSLAAF, DIE VERDER MET HEM MEEREISDE’…MET SINTERKLAASBEELDEN VAN ZES JAAR GELEDEN

 Prof. Timmers (1907-1996) schreef o.a. het boek CHRISTELIJKE SYMBOLIEK EN ICONOGRAFIE, waarin hij NICOLAAS VAN MYRA behandelt. Zeker is dat hij in de 4de eeuw leefde, bisschop van Myra was (nu Turkije) én dat hij deelnam aan het concilie van Nicea in 325. Het vijfluik met de heilige Nicolaas hangt in het Groeningemuseum Brugge. De …

More

LLN. 5/6 METAALBEWERKING EN 7PLM OP 19/11 OP WELDING WEEK (=LASWEEK) IN ANTWERPEN…EEN MUST VOOR IEDEREEN DIE MET LASSEN WORDT GECONFRONTEERD

Wim Broes leraar metaalbewerking die samen met Yvan Peetermans, leraar elektriciteit, de uitstap organiseerde,  schrijft: Op dinsdag 19 november hebben we met de leerlingen van 5 en 6 Mechanisch Onderhoud en 7 PLM een bezoek gebracht een de Welding Week in Antwerp Expo.  Van 19 tot 21 november 2019 werd Antwerp Expo omgetoverd tot het …

More

WAS VAAK EEN THEMA TIJDENS MALMEDY-GWP’S, TOEN REALISEERDEN WE ONS NIET HOE GROOT DE PILLECYNS NAZI-, GERMAANS GEDACHTEGOED WEL WAS

Net verscheen in het tijdschrift ONS ERFDEEL (Nov. 2019) LIJDEN VOOR EEN IDEE. HET GERMAANSE GEDACHTEGOED VAN FILIP DE PILLECYN  een artikel van dichter Kurt De Boodt, dat overtuigender dan voorheen aantoont hoe groot De Pillecyns nazisympathieën wel waren…o.a. Hij schrijft over Goebbels : Het is een merkwaardig spreker, waarvan de levendige, buitengewoon doordringende ogen, …

More

LUCIEN VAN KERSSCHAEVER, OUD-BASKETVEDETTE, OUD-BASKETCOACH, OUD-LL. RMS BL’B (1954) IN DE BIB OP DE PRAATSTOEL BIJ JAN KNUDDE (oud-ll. 1981)

Lies Vandenbroele,  bibliothecaresse, leidde het gesprek in: ze schetste het leven en de prestaties van Lucien Van Kersschaever, die verder door Jan Knudde en de gast zelf besproken werden. Vooral hoogtepunten in het door basketbal geïnspireerde leven werden besproken, maar ook enkele ontgoochelingen kwamen aan bod. Het was een vrij boeiend gesprek, waarbij de gast …

More