11 DEC.: DERDE EXAMENDAG IN 1STE GR. GR., ACHTSTE IN DE 1STE GR. MAERL.-ATH. O.A. AARDRIJKSKUNDE EN GESCHIEDENIS + TAALFILOSFIETJE OVER GESCHIEDEN EN MISSCHIEN

Aan GESCHIEDEN in MISSCHIEN = MAG GESCHIEDEN (het kan gebeuren…maybe, peut-être) denken nog maar weinigen   GESCHIEDEN is een synoniem van gebeuren. De jongste GROTE VAN DALE schrijft dat het woord archaïsch is, de uitgave van 1976 dat het in hogere stijl wordt gebruikt. Ik hou wel van het woord omdat het de naam van …

More

11 DECEMBER: 4DE EXAMENDAG 2DE/3DE GR.: CHEMIE, NEDERLANDS, DUITS, OPVOEDKUNDE, SPORT/ANATOMIE, ECONOMIE, GESCHIEDENIS …KUNSTHISTORISCH TAALFILOSOFIETJE

  Op een geschiedenisexamen van vandaag moesten leerlingen hun kennis en inzicht in  beeldende kunstenaars uit en kenmerken van de renaissance aantonen. Toen in 1500 de renaissance in Italië volop boeide, zag de schilderkunst er in Vlaanderen nog middeleeuws uit. In De Morgen (en in andere media) van vandaag kan men lezen dat er binnenkort …

More

OP 4 DECEMBER OVERLEED OP 86-JARIGE LEEFTIJD VALENTIN BYL, OUD-STUDIEMEESTER RMS BLANKENBERGE.

  Naast de militaire functies had Valentin Byl ook een belangrijke pedagogische als studiemeester in de Rijksmiddelbare School Blankenberge, toen nog in de Onderwijsstraat en later ook nog in de Albertlaan foto 1966/1967:  Onderste rij: Minne (economie, sociologie) , Pol Spilliaert (beeldhouwer, plastische opvoeding), Hugo Deprez (wiskunde), Herman Naert (didactiek) en DeWispelaere (scheikunde/bio) Staande: Valentin …

More

10 DECEMBER 2DE OF 3DE EXAMENDAG…MET GESCHIEDENIS, BIOLOGIE, AARDRIJKSKUNDE, WISKUNDE, FYSICA, BIOLOGIE…EN EEN BIOLOGISCH TAALFILOSOFIETJE

  Vreemd toch soms de taal! Voor FYSICA en CHEMIE hebben we in het Nederlands twee ongeveer evenveel gebruikte synoniemen, nl. natuurkunde en scheikunde. Voor BIOLOGIE hebben we geen  ‘Nederlandser’ woord dat exact hetzelfde betekent. Voldoen DIER-EN PLANTKUNDE of LEVENSLEER (wat de letterlijke vertaling van het Griekse woord BIOLOGIE is)? Misschien beschikt een maerlantkrantlezer over voldoende …

More

10 DECEMBER: 2DE OF 3DE EXAMENDAG IN HET MAERL.-ATH.: VEEL WISKUNDE…WISKUNDELEERKRACHTEN ZAGEN WE DIE LEERLINGEN NIET IN HET ONGEWISSE LATEN, DIE HEN WIS EN WAARACHTIG HELPEN

  En ja, er is een verband tussen WIS in WISKUNDE en ‘het WISSE en het ONGEWISSE’ en WIS EN WAARACHTIG’ en IEMAND VAN EE WISSE DOOD REDDEN. We vertelden het al eerder dat het 16de-eeuwse Simon Stevin is geweest die het woord WISKUNDE in het Nederlands introduceerde. Hij zal dit verband zeker gekend hebben. …

More

OUD-DIRECTEUR MAERL-ATH., PATRICK VAN CAELENBERGH, CLASSICUS, OVER ‘EXAMINANDAE’, EN OVER, ‘ARS EXAMINANDI’ OF WAS HET ‘ARS AMANDI’?

  1987 2003 Oud-directeur (1987-2003) Patrick Van Caelenbergh las een vorig maerlantkrantartikeltje over ‘examinandus en zo’ en reageerde, zich afvragend “Wie weet het nog? Examinandi (ae) : gerundium of gerundivum?”. Op mijn vraag antwoordde hij: “Gerundium” is steeds zelfstandig, m.a.w. de gesubstantiveerde vorm van de infinitief. Voorbeelden: ars amandi (de kunst van het liefhebben), saepe …

More

ZIJ WAS (1998) EXAMINANDA, HIJ WAS EXAMINATOR – ZIJ IS (2018) EXAMINATRICE, HIJ IS EXAMINANDUS

  De examina of examens zijn al twee dagen bezig. Op het examen wiskunde zagen we als examinerende lerares Elke Gezelle, die twintig jaar eerder mondeling examen Nederlands aflegde bij examinator Jaak Coudeville. Twintig jaar later is zij de examinatrice, Jens Coudeville, kleinzoon van de examinator van toen, is nu examinandus. Hopelijk heeft zij er …

More

7 DECEMBER: TWEEDE EXAMENDAG IN 2DE GR. . MAERL.-ATH.: FRANS, ENGELS, MAAR OOK NEDERLANDS…MET EEN KONINKLIJK EN PRINSESSELIJK TAALFILOSOFIETJE

Vandaag is prinses Amalia van Oranje, Nederlandse koningsdochter, 15 jaar. ARAUSIO werd ORANGE (ORANJE dus). ARAUSIO was een Keltische watergod. Nadat  de Romeinen de Zuid-Franse, toen Gallische streek en de stad veroverd hadden, verprutste men de naam van de god tot ORANGE.  Oranje doet ons aan die kleur denken, wellicht aan sinaasappel, misschien ook aan …

More

7 DECEMBER: EERSTE EXAMENDAG IN 1STE GR.GR. MAERL.-ATH.: NATUURWETENSCHAPPEN, MAAR OOK FRANS…MET EEN VERTAALFILOSOFIETJE

QUI A TUE MON PERE is een roman van de 26-jarige Franse romanschrijver Edouard Louis, waarvan de titel niet vertaal kon worden zoals leerlingen en gewone mensen die spontaan zouden vertalen als WIE HEEFT MIJN VADER GEDOOD, omdat ‘WIE’ zowel onderwerp als lijdend voorwerp kan zijn in het Nederlands. De vertaalster, Reintje Ghoos,  heeft met …

More

SINTERKLAAS, 4DE EEUWSE BISSCHOP VAN MYRA (Turkije nu), IS ZO AARDIG VOOR KLEUTERS EN LAGERE SCHOOLKINDEREN VAN DE ZILVERMEEUW_BASISSCHOOL (GROENESTRAAT)…SPREKEN ALS SINTERKLAAS

  Het tijdschrift ONZE TAAL adviseert goedheiligmannen, lokale plaatsvervangers van de Enige Echte, op taalvlak (acht taaltips) Spreek standaardtaal 2. Spreek deftig…zeg niet ‘dat is vette shit’ 3. Spreek laag en welluidend, een beetje als Jan Decleir 4. Spreek langzaam en luid 5. Spreek in de derde persoon, dus niet ‘ik ben blij’, maar ‘de …

More