11 DEC.: DERDE EXAMENDAG IN 1STE GR. GR., ACHTSTE IN DE 1STE GR. MAERL.-ATH. O.A. AARDRIJKSKUNDE EN GESCHIEDENIS + TAALFILOSFIETJE OVER GESCHIEDEN EN MISSCHIEN

Aan GESCHIEDEN in MISSCHIEN = MAG GESCHIEDEN (het kan gebeuren…maybe, peut-être) denken nog maar weinigen   GESCHIEDEN is een synoniem van gebeuren. De jongste GROTE VAN DALE schrijft dat het woord archaïsch is, de uitgave van 1976 dat het in hogere stijl wordt gebruikt. Ik hou wel van het woord omdat het de naam van …

More

10 DECEMBER 2DE OF 3DE EXAMENDAG…MET GESCHIEDENIS, BIOLOGIE, AARDRIJKSKUNDE, WISKUNDE, FYSICA, BIOLOGIE…EN EEN BIOLOGISCH TAALFILOSOFIETJE

  Vreemd toch soms de taal! Voor FYSICA en CHEMIE hebben we in het Nederlands twee ongeveer evenveel gebruikte synoniemen, nl. natuurkunde en scheikunde. Voor BIOLOGIE hebben we geen  ‘Nederlandser’ woord dat exact hetzelfde betekent. Voldoen DIER-EN PLANTKUNDE of LEVENSLEER (wat de letterlijke vertaling van het Griekse woord BIOLOGIE is)? Misschien beschikt een maerlantkrantlezer over voldoende …

More

10 DECEMBER: 2DE OF 3DE EXAMENDAG IN HET MAERL.-ATH.: VEEL WISKUNDE…WISKUNDELEERKRACHTEN ZAGEN WE DIE LEERLINGEN NIET IN HET ONGEWISSE LATEN, DIE HEN WIS EN WAARACHTIG HELPEN

  En ja, er is een verband tussen WIS in WISKUNDE en ‘het WISSE en het ONGEWISSE’ en WIS EN WAARACHTIG’ en IEMAND VAN EE WISSE DOOD REDDEN. We vertelden het al eerder dat het 16de-eeuwse Simon Stevin is geweest die het woord WISKUNDE in het Nederlands introduceerde. Hij zal dit verband zeker gekend hebben. …

More

OUD-DIRECTEUR MAERL-ATH., PATRICK VAN CAELENBERGH, CLASSICUS, OVER ‘EXAMINANDAE’, EN OVER, ‘ARS EXAMINANDI’ OF WAS HET ‘ARS AMANDI’?

  1987 2003 Oud-directeur (1987-2003) Patrick Van Caelenbergh las een vorig maerlantkrantartikeltje over ‘examinandus en zo’ en reageerde, zich afvragend “Wie weet het nog? Examinandi (ae) : gerundium of gerundivum?”. Op mijn vraag antwoordde hij: “Gerundium” is steeds zelfstandig, m.a.w. de gesubstantiveerde vorm van de infinitief. Voorbeelden: ars amandi (de kunst van het liefhebben), saepe …

More

7 DECEMBER: TWEEDE EXAMENDAG IN 2DE GR. . MAERL.-ATH.: FRANS, ENGELS, MAAR OOK NEDERLANDS…MET EEN KONINKLIJK EN PRINSESSELIJK TAALFILOSOFIETJE

Vandaag is prinses Amalia van Oranje, Nederlandse koningsdochter, 15 jaar. ARAUSIO werd ORANGE (ORANJE dus). ARAUSIO was een Keltische watergod. Nadat  de Romeinen de Zuid-Franse, toen Gallische streek en de stad veroverd hadden, verprutste men de naam van de god tot ORANGE.  Oranje doet ons aan die kleur denken, wellicht aan sinaasappel, misschien ook aan …

More

7 DECEMBER: EERSTE EXAMENDAG IN 1STE GR.GR. MAERL.-ATH.: NATUURWETENSCHAPPEN, MAAR OOK FRANS…MET EEN VERTAALFILOSOFIETJE

QUI A TUE MON PERE is een roman van de 26-jarige Franse romanschrijver Edouard Louis, waarvan de titel niet vertaal kon worden zoals leerlingen en gewone mensen die spontaan zouden vertalen als WIE HEEFT MIJN VADER GEDOOD, omdat ‘WIE’ zowel onderwerp als lijdend voorwerp kan zijn in het Nederlands. De vertaalster, Reintje Ghoos,  heeft met …

More

SINTERKLAAS, 4DE EEUWSE BISSCHOP VAN MYRA (Turkije nu), IS ZO AARDIG VOOR KLEUTERS EN LAGERE SCHOOLKINDEREN VAN DE ZILVERMEEUW_BASISSCHOOL (GROENESTRAAT)…SPREKEN ALS SINTERKLAAS

  Het tijdschrift ONZE TAAL adviseert goedheiligmannen, lokale plaatsvervangers van de Enige Echte, op taalvlak (acht taaltips) Spreek standaardtaal 2. Spreek deftig…zeg niet ‘dat is vette shit’ 3. Spreek laag en welluidend, een beetje als Jan Decleir 4. Spreek langzaam en luid 5. Spreek in de derde persoon, dus niet ‘ik ben blij’, maar ‘de …

More

GROOT INTERVIEW IN DE STANDAARD 06/12/2018 MET OUD-LEERLING (1977) HERMAN DIRICKS, BAAS VAN HET VOEDSELAGENTSCHAP FAVV. OP 29/03/2019 IS HIJ TE GAST IN DE STADSBIBLIOTHEEK

UITERST RECHTS: HERMAN DIRICKS OP EEN REÛNIE rond 1990 (uiterst links zijn vader, geschiedenisleraar Noël Diricks- Na de Veviba-crisis en de Fipornil-aafaire krijgt het Voedselagentschap goede punten van landbouwminister Denis Ducarme. Herman Diricks antwoordt op de vraag of hij zich als ceo gesterkt voelt: “Zeker en vast. De boodschap van de minister is in deze …

More

6 DECEMBER: EERSTE EXAMENDAG IN 2DE/3DE GR. MAERL.-ATH.: GESCHIEDENIS, MAAR VOORAL WISKUNDE…MET EEN MATHEMATISCH/GRIEKS TAALFILOSOFIETJE

  Vroeger hadden we het al eens over wat WIS in WISKUNDE betekent…zie ook onderaan…maar wat betekent MATHEMATICA eigenlijk? MATHEMATICA komt uit het Grieks en heet met ‘leren’ te maken, met ‘leergierig’, met ‘wetenschappelijk’ ook, met ‘leerling’. De basisbetekenis is dus veel ruimer dan die van nu. WIS in WISKUNDE en GEWIS en zelfs in …

More

SINTERKLAAS, KOM NAAR BINNEN MET DIE PIET/WANT WE ZINGEN ALLEMAAL BLIJ EEN LIED. PERSONEELSLEDEN BEIDE BL’SE GO!-SCHOLEN EN LEERLINGEN VAN HET MAERL.-ATH. BEGROETEN BEIDE GULLE KINDERVRIENDEN

‘Geen knecht, geen kleur, geen straf’… Sinterklaasliedjes kunnen beter beantwoorden aan de tijdsfeer: Geen ‘KNECHT’ meer en geen bezittend’ ‘JE’…dus ‘Sinterklaasje kom maar binnen met die Piet, want we zingen allemaal blij een lied’ EN ‘Zijn KNECHT staat te lachen’ wordt ‘Kijk, Piet staat te lachen en roept naar de kant Ik heb genoeg lekkers …

More

SINTERKLAAS, OOK PATROONHEILIGE VAN MATROZEN, TIEN JAAR GELEDEN, OP DE DAG VAN HET EXAMEN AARDRIJKSUNDE, OP SCHOOL

Tien jaar geleden ontving de Sint de kinderen in het schoolrestaurant. Toen was er voor ouders en kinderen een groots feest met optredens in de feestzaal van het Maerlant-atheneum Nicolaas van Myra zou eens drie schipbreukelingen, die onrechtvaardig ter dood waren veroordeeld wegens een diefstal, die zij niet bedreven hadden, gered hebben…(Sint-Niklaaskerken vindt men vaak …

More

SINTERKLAAS, 4DE EEUWSE BISSCHOP VAN MYRA (Turkije nu), IS ZO AARDIG VOOR KLEUTERS EN LAGERE SCHOOLKINDEREN VAN DE ZILVERMEEUW (UITKERKE). SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET/ROETVEEGPIET.

In Nederland en Vlaanderen, waar het sinterklaasfeest zeer geliefd is,  vinden velen Zwarte Piet, de knecht van Sinterklaas, zoals die al heel lang wordt voorgesteld, discriminerend. Door van hem een roet(veeg)piet te maken, vermijdt men in grote mate het discriminerende karakter. In het Nederlands ALGEMEEN DAGBLAD (AD) lees ik: “Ruim de helft van de pieten …

More

DAVID MINNE – HIJ WAS ENKELE JAREN ICT-COÖRDINATOR IN HET MAERL.-ATH. – EEN BEDENKER VAN ‘SMART SYMBOLS’, ONDERDEEL VAN SMART EDUCATION@SCHOOLS-PROGRAMMA

  Voor Mathias Maes en Kevin Goemaere was David Minne (tussen 2002 en 2012) ICT-medewerker in het Maerlant-atheneum. Nu is hij ict-coördinator scholengemeenschap Moorsledegem. Onlangs bezocht onderwijsminister Hilde Crevits de Kortrijkse campus van de KULeuven In De Standaard lazen we: “om de projecten te bekijken van het Smart Education@Schools-programma, dat gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. …

More

ALEXANDRU MADAN, 6DE LJ. D’OEFENSCHOOL, HAALT OP 1DEC. BRONS OP VLAAMSE JUNIOR STEM OLYMPIADE

  Het is zijn juf Fabienne Viaene die het me meedeelt: Zaterdag heeft Alexandru Madan meegedaan aan de finale van de Technologie Olympiade. Hij is daarvoor naar Brussel gegaan samen met ouders, broer en zus. Deze finale/prijsuitreiking ging door in het ministerie van Onderwijs, Koning Albert II laan 15 te Brussel. Hij heeft brons behaald.  Aan de voorronde hebben …

More

NEGENTIEN JAAR LATER… LITOUWSE DEELNEEMSTER UITWISSELINGSPROJECT MET HET MAERL.-ATH., ALVIJA CERNIAUSKATE, WERKT NU IN LONDEN VOOR 4LM EN LEIDT EEN SCHOOL VOOR LITOUWSE KINDEREN IN LONDEN

  Alvija, 2de van rechts op de foto hierboven, die een van de 20 Litouwse deelnemers was aan het eerste Litouwenproject, schrijft me: I live in London and work for the Railway infrastructure projects as a Commercial Manager. Some of my projects are below: 2007 – 2012 Stratford upgrade projects for 2012 Olympics including the …

More