Bond Onze Scholen

Vriendenkring en oud-leerlingenbond van het Maerlant-Atheneum

Van Maerlantstraat 1, 8370 Blankenberge
bondonzescholenMA@hotmail.com

Leden

Personeelsleden, leerlingen, ouders, oud-leerlingen en sympathisanten van de school. U kunt steeds lid worden door €10,00 over te schrijven op het rekeningnummer van onze vereniging. De lidkaart voor 2017 wordt u dan achteraf bezorgd.

Rek.  BE02 3840 1263 4740
Bond Onze Scholen v.z.w.
Van Maerlantstraat 1
8370 Blankenberge
Mededeling: lidmaatschap BOS 2017

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Peter Lips
Ondervoorzitter: Bruno Buseyne
Secretaris: Conny Louwage
Hulpsecretaris: Gil Jonckheere
Penningmeester: Kathleen Vinck

Verantwoordelijken voor het boekenfonds: Elke Gezelle, Tanja Gervoyse, Ann Van der Veen
Afgevaardigde voor de Cultuurraad: Jaak Coudeville

Doel

§  Bond Onze Scholen organiseert activiteiten ter bevordering van:

  • de uitstraling van de school
  • de relatie met de leerlingen en hun ouders
  • de contacten met oud-leerlingen en oud-leraren
  • de teamspirit bij het personeel
  • culturele en sportieve naschoolse activiteiten

§  Bond Onze Scholen staat ook in voor:

  • het boekenfonds (aankoop en verhuur van boeken en andere leermiddelen)
  • aankoop van extra didactisch materiaal voor de school
  • de financiële ondersteuning van culturele en andere activiteiten
  • financiële steun aan leerlingen op het vlak van uitstappen, gwp’s en naschoolse activiteiten