30 AUG.: MAERLLANT-ATH.: NA DE ALG. VERGADERING TEAMBUILDING OP HET BLANKENBERGSE NOORDZEESTRAND…IN (OP) HET ZAND EN IN HET WATER. DEEL 2: IN HET NOORDZEEWATER MET DUIZENDEN GRIJSSCHAKERINGEN

De sportleraren- en leraressen hadden een watersportprogramma samengesteld i.s.m. de O’neill Beachclub Blankenberge: vele personeelsleden gaven uiting aan hun liefde voor watersport.