SHIRLEY ADAM, DIRECTEUR 1STE GRAAD MAERLANT-ATHENEUM BLANKENBERGE, WAS OP HET VTM NIEUWS VAN 13U ALS KERSVERSE DIRECTEUR. HAAR ZONEN THYMEN EN BRECHT ZAGEN EN HOORDEN WE OOK

Geen diepgravend gesprek was het over de grote onderwijsproblemen. Men ging even na in welke mate het directeurschap haar leven en dat van haar zonen  Thymen en Brecht zou veranderen….