PEKINESE LEERLINGEN WAREN IN OKT. 2015 IN HET MAERL.-ATH… IN DE PAASVAKANTIE GAAN DE BL’BSE LLN. NAAR PEKING. OP 19/02/2016 ORGANISEERDE MEN EEN QUIZ-EN BINGO-AVOND IN JEUGDHERBERG WULLOK

Er was een quiz afgewisseld met bingorondes. Tussendoor konden de deelnemers en sympathisanten een pakje friet met frikandel eten.

Peter Lips, leraar Engels in het Maerl.-Ath. presenteerde de quiz. China-begeleidster Stéfanie Verduyn (lerares opvoedkunde en gedragswetenschappen) had de leiding.

Schepen voor Jeugd Daphne Duméry was aanwezig in de Blankenbergse jeugdherberg WULLOK.