POËZIE BUITEN HET BOEK: Kila van der Starres doctoraat Univ. Utrecht. Op het Blankenbergse stationsplein kom je gedichten tegen, maar ook op tal van andere plekken buiten het boek. Maerlant-lln. apprecieerden ze er ook.

Kila van der Starre doctoreerde onlangs in Utrecht met Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie. Ze werd eerder al master met een proefschrift over de Vlaamse dichters Christine D’Haen. Ze studeerde ook aan Vlaamse universiteiten. Twee van haar promotoren bij haar doctoraatswerk zijn de Vlaamse hoogleraren G. Buelens (Utrecht) en Y. T’Sjoen (Gent).

O.a. dit las ik over deze studie:  Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie is een prachtig proefschrift dat de lezer meevoert naar nieuwe gebieden van poëzie schrijven, lezen en gebruiken. Het belang van de poëziedrager en de perspectiefwisseling op poëzie van de poëzieproducenten binnen het boek naar de poëziegebruikers buiten het boek geeft nieuwe inzichten ‘over de circulatie, de gebruikers, het gebruik, de dragers en de betekenis van poëzie.’ Ook tijdens de (online) verdediging van haar dissertatie op vrijdag 12 februari jl. kreeg Kila van der Starre veel waardering van de leden van de promotiecommissie. Vooral de enorme hoeveelheid materiaal die ze verzameld en geïnterpreteerd heeft, het vernieuwende karakter en ‘verfrissende perspectief’ van haar onderzoek, de democratische benadering van het fenomeen functionalistische poëzie, de optimistische toon van haar onderzoek en haar goede schrijfstijl werden genoemd. Het proefschrift is gratis in te zien op Utrecht University Reposistory (Open Acces version).


de foto is gemaakt door Sanne Donders en het ontwerp door Elgar Snelders

Dit zijn de delen van haar studie:

  1. Uitgangspunten. Waar is het gedicht ‘Eb’ van M. Vasalis?
  2.  Methodologie. De gebruikers van poëzie
  3.  Plintpoëzie. Poëzie op gebruiksvoorwerpen ‘Wie heeft er op de middelbare school, tijdens een saaie les, niet zitten staren naar poëzie aan de wand?’ Harmen van Dijk (2004)
  4.  Straatpoëzie. Poëzie in de openbare ruimte
  5.  Poëzietatoeages. Poëzie op lichamen

6. Rouwpoëzie. Poëzie in rouwadvertenties

7. Candlelightpoëzie. Poëzie op de radio

8 Instagrampoëzie. Poëzie op social media

POËZIE is inderdaad op vele plekken buiten het boek te vinden, kan men er lezen. Loop eens naar het plein voor het Blankenbergse station: Liefdesgedichten vind je er n.a.v. Valentijn. Valentijnsnoepjes en – hartjes op het Maerlant-schoolplein (2020!) – Valentijnpoëzie op het Koning Leopold III-plein nu. Is de ‘D’ in LIEFDE te weinig poëtisch dat het Engelse LOVE dat gevoel moet uitdrukken? – Maerlantkrant Maar ook op muren vind je verzen en in musea…

En als toetje hier, niet in een boek, maarop tal van plaatsen ODE AAN DE TAAL van Lisette Ma Neza