22/09: Eerste vakgroepvoorzittersvergadering Maerlant-atheneum 2020-2021

Het was een vergadering op school, in lokaal 007,  met de voorzitters/voorzitsters  van de vakgroepen.

Dir. J. Balbaert schreef in zijn dienstmededeling:

Vakgroepen zijn de ruggengraat van een school. De voorzitters van de vakgroep en de vakgroepen op zich krijgen dit jaar een belangrijke extra taak. De hervorming secundair onderwijs wordt doorgetrokken naar de tweede graad. 

Peter Lips, Engels – Astrid Van Keer, PAV – Elke Gezelle, wiskunde – Nils Croes, informatica – Machteld Van Hamme, levensbeschouwelijke vakken, – Johan Rotsaert, techniek –  Marita Boemen, huishoudkunde, verzorging, opvoedkunde – Kira Museeuw, Nederlands, Duits – Fien Parmentier, l.o./sport – Magali Hawkins, geschiedenis, cultuurwetenschappen – Katja Braet, exacte wetenschappen