22/09: 4de keer SODA+: bso-lln. Maerlant-atheneum plechtig beloond met S(tiptheid)O(orde)D(iscipline)A(ttitide)-attest en met geschenkje

Dit schooljaar reikte het Maerlant-atheneum in zijn afdeling BSO voor de vierde keer SODA+ attesten uit. Dit is een bijkomende alternatieve evaluatie van ‘stiptheid, orde, discipline en attitude’ voor leerlingen die na hun secundair meteen op de werkvloer terecht komen. Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een SODA+rapport. SODA+jobs koppelt daar via een website https://sodajobs.be een beloning aan vast. Bedrijven kunnen de leerlingen met een SODA+attest vinden op de website en hen contacteren voor een vakantiejob of echte baan. Bedrijven hebben dat natuurlijk graag, leergierige afgestudeerden met de correcte werkhouding. Vandaar het succes van het project, nu ook al in West-Vlaanderen. HET MAERLANT-ATHENEUM is een van de eerste scholen in de regio Brugge – kust die in dit project stapten.

  De eerste leerlingen ontvingen op 12 juni 2017 hun SODA+attest. 

Op 22 september (en niet in juni, zoals voorzien) kreeg een vierde reeks leerlingen (op 22/09 de lln. van de ‘zachte’ sector (VV/VZ) het attest.

Directeur Jürgen Balbaert hield een korte speech en lerares huishoudkunde Sabine Vervaele reikte de diploma’s uit. Naast dat attest en een geschenk krijgen ze later ook een verwendag

Na de attestuitreiking waren alle VZ/VV-leerlingen, hun leerkrachten, uitgenodigd om een glas te komen heffen op het vierde geslaagde SODA+ jaar van het Maerlant-atheneum. Helaas waren de ouders (CORONA!) er deze keer niet bij.

De SODA-winnaressen:

Céline De Neef 7KB Duaal

Lore Driessens 5VZ

Saskia De Gieter 6VZ

Seidji Logghe nu 3TLBLA