Het Maerlant-atheneum wenst alle leerlingen van de EERSTES, van harte WELKOM in de school met de naam van de invloedrijkste 13de-eeuwse Middelnederlandse schrijver en met die van de Griekse godin van de wijsheid.

Reactie's