200 blz. van de meer dan 300 van de roman JIMMY’S NOTES van Etienne van den Steen hebben Blankenberge tussen 1925 en 1940 als achtergrond. De auteur werd op 12 september in de feestzaal van het Blankenbergse stadhuis geïnterviewd door Katrien Vervaele. Nogal wat oud-leerlingen van het Maerlant-atheneum behoorden tot de luisteraars.

Cultuurschepen Alfons Monte stelde schrijver Etienne van den Steen voor en legde de klemtoon op zijn banden met Blankenberge.

Katrien Vervaele, vooral jeugdschrijfster en zuster van huishoudkundelerares Sabine Vervaele, interviewde de man die leraar was, zelfstandige (o.a. van Moby Dick in Blankenberge), filmscenarist, dichter, schrijver van een boek over Carol Deutsch, vriend van J. Ensor en een man die heel erg verbonden is met Blankenberge.

Het ging natuurlijk vooral over de recente roman JIMMY’S NOTES  (noten, vooral muzieknoten), over inhoud en de structuur.

Een beetje jammer dat beide sprekers zo gebonden waren aan hun geschreven ‘noten’, notities.

Het hoofdpersonage heeft bijzonder veel interessants te bieden in het Blankenbergse decor, dat van de bloeiende badstad tussen 1925 en 1940, dat ook van arme vissers. Uit zo’n gezin komt Jimmy, die eigenlijk Flor heet (Florimont Waeghe, een van de familienamen die uit de werkelijkheid zijn gegrepen). De man van zijn moeder is een onsympathieke visser, die later nazisympathisant wordt, zijn echte vader is een muzikant, van wie hij het muzikale talent heeft. Hijzelf wordt automecanicien én muzikant , met liefde voor jazz, en verandert zijn naam tot Jimmy. Zoals alle visserskinderen gaat hij naar katholieke scholen, in Blankenberge en Oostende.  Namen van straten, pleinen, hotels, winkels noemt de auteur en plaatst die pittoresk in de tijd van het interbellum.  De zee en de Zeedijk spelen een belangrijke rol. Hij wordt verliefd op een joods meisje, dat hij in Brussel gaat zoeken … en zo zijn we op p. 237. De oorlog breekt uit en Jimmy moet naar een werkkamp in Litouwen, waar hij de Duitse majoor Karl Plagge leert kennen,  wiens chauffeur hij wordt, die hem en de joodse gevangenen daar beschermt. Door zij pianospel slaagt Jimmy erin op het eind van de oorlog joodse mensenlevens te redden.

Reactie's