De Bond ONZE SCHOLEN bestaat 91 jaar en oefent zijn sociale en culturele taak bijna een eeuw lang met overtuiging uit.

bestuur B.O.S. 2020

Negentig jaar heeft de B.O.S. voor het BOEKENFONDS ingestaan, een taak die de vereniging sedert dit schooljaar niet meer zal (mag) uitoefenen.

Maar de vereniging blijft het sociale aspect, waarbij hulp voor de school en haar leerlingen nodig is, trouw.

Ook op cultureel vlak (de B.O.S. is lid van de Stedelijke Culturele Raad) blijft de vereniging actief. In het schooljaar 1931-1932 waren de schrijvers Maurits Sabbe en Felix Timmermans gastsprekers op school.

voorzitter en secretaris in de jaren ’30

Ook op het vlak van  verbondenheid met oud-leerlingen blijft de B.O.S. actief, o.a. door het organiseren van reünies.

Voor 2021 was er een jubileumfeest (100 jaar RNS) voorzien, maar door corona zal het worden verplaatst naar 2022 (of 2023).

De voorzitters waren achtereenvolgens Karel Ceurremans, Virgile De Maesschalk, Alfred Pauwels, Fernand Kesteloot, Eric Verhulst, Willy Praet, Monique Devisscher en nu Peter Lips (al 20 jaar!).

bestuur B.O.S. eind jaren ’80
talkshow met Guido Depraetere en met oud-leerlingen 1987
reünie Maerlant-atheneum Blankenberge 2006

Reactie's