“PLUS EST EN VOUS” EEN LEUZE (DIE VAN DE BRUGSE HEREN VAN GRUUTHUSE) IS WAARDEVOL VOOR ALLE LEERLINGEN ZEKER OOK TIJDENS DE EXAMENS

De lln. uit de eerste gr. Maerl.ath. De Haan bewezen later: PLUS EST EN VOUS (we zien als derde van links Olbren Depaepe, leraar fysica en wiskunde)

GRUUTHUSE:  we denken aan het 15de-eeuwse Gruuthusepaleis in Brugge, dat net gerestaureerd is en

en aan het 14de-eeuwse Gruuthusehandschrift met het Middelnederlandse Egidiuslied,

ook aan GRUUT, die mengeling van planten die het bier zijn smaak moesten geven, en zeker ook aan de wapenspreuk van Lodewijk van Gruuthuse, waaruit ambitie spreekt,  het streven naar beter.

De Standaard-journalist Bart Brinckman gebruikte de spreuk als titel voor zijn dagbladCOMMENTAAR. Hij schreef o.a. Het blijft voor duizenden leerkrachten een fantastische uitdaging (en voldoening) om leerlingen boven zichzelf te laten uitstijgen, om ze dingen te laten presteren die ze van zichzelf nooit hadden verwacht. Dat impliceert geen rechte lijn, maar een meanderende tocht met ook teleurstellingen. Toch passen hierbij enkele kanttekeningen. De noodzaak om te excelleren geldt voor alle leerlingen, ongeacht hun afkomst.

Misschien had Lodewijk van Gruuthuse vooral gedacht aan zijn kanon, waarvan hij hoopte dat er meer kracht vanuit zou gaan…