13JUNI: DERDE EXAMENDAG 2DE/3DE GR. MAERL.-ATH.: THEORIE ZEESPORT, ENGELS, NATUURWETENSCHAPPEN, GESCHIEDENIS…MET EEN TAALFILOSOFIETJE: GESCHIEDENIS/HET GESCHIEDDE/UW WIL GESCHIEDE

‘Geschiedde’ schrijven we met twee ‘d’ als het om de verleden tijd van de aantonende wijs gaat. In het ONZE VADER staat ‘Uw wil geschiede’ en ‘Uw rijk kome’. ‘GESCHIEDE’ is daar net als ‘KOME’ een CONJUNCTIEF of AANVOEGENDE WIJS.. Men drukt er een o.a. een wens mee uit, zonder dat men zegt dat men het wenst.  GODVERDOMME  bevat een conjunctief : ‘God verdoeme’. In recepten leest men ook nog wel MEN NEME! Vindt u het ook een verlies dat men nog zo zelden een conjunctief gebruikt?

En ja, ‘GESCHIEDENIS’ is alles wat voorheen gebeurde, plaatsvond, geschiedde.

Hoe talen toch evolueren kunnen…Vermoedelijk was het zwakke Middelnederlandse werkwoord GESCIEN  eerder sterk zoals in het Duits, wellicht is de ‘d’ een hypercorrecte ‘d’. Voorzeker is er een verband met SCHIELIJK= SNEL.