OUD-LL. (2002)MAARTEN VAN DE VELDES REACTIE OP HET MAERLANTKRANTARTIKEL N.A.V. ZIJN UITEENZETTING VOOR LLN. 3DE GR. ZEESPORT

Maarten schreef: “Ik voel me vereerd te zijn mogen gaan spreken voor de leerlingen uit de 3e graad die de unieke opleiding Zeesport volgen in het Maerlant-atheneum te Blankenberge. De school waar ik zelf m’n middelbare schoolcarrière beëindigde en bijster mooie herinneringen aan overhoud. Het geven van deze lezing was een première voor mezelf en een verwezenlijking van een stiekem lang gekoesterde droom om m’n verhaal te kunnen delen met jongeren en hiermee mogelijks enkele zaadjes van inspiratie en motivatie bij hen tot ontkieming te brengen. Hartelijk dank voor de uitnodiging en jullie onverdeelde aandacht! M.