16/09/’22: SPORTDAG 4des Maerlant-ath.: WINDHAAN DE HAAN. Deel 2 op de mountainbike en op het strand. Als poëtische toegift: W. Kloos ‘Aan de Zee’

Met dank aan lerares Sabine Vervaele voor de talrijke, mooie foto’s

Een sportdag met mountainbiken watersport-en strandactiviteiten

Ze doken het water in en genoten wellicht niet echt  van de zilveren weerspiegelingen of de duizend tinten grijs  ervan, maar des te meer van de sportieve prestatie die ze leverden.

Rond 1945 zong de Franse zanger Charles Trenet (1913-2001) het wereldberoemd geworden en door tientallen zangers en zangeressen gecoverde lied LA MER

Tachtiger WILLEM KLOOS schreef :

Van de Zee

Aan Frederik van Eeden

De Zee, de Zee klotst voort in eindeloze deining,

De Zee, waarin mijn Ziel zichzelf weerspiegeld ziet;

De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning,

Zij is een levend schoon en kent zichzelve niet.

Zij wist zichzelven af in eeuwige verreining,

En wendt zich altijd òm en keert weer waar zij vliedt,

Zij drukt zichzelven uit in duizenderlij lijning,

En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.

O, Zee was Ik als Gij in àl uw onbewustheid,

Dàn zou ik eerst gehéél en gróót gelukkig zijn;

Dán had ik eerst geen lust naar menselijke belustheid

Op menselijke vreugd en menselijke pijn;

Dan wàs mijn Ziel een Zee, en hare zelfgerustheid

Zou, wijl Zij groter is dan Gij, nóg groter zijn

Reactie's