In 2 artikels van 1 weekendbijlage (DSL 30/07/2022) leest men de namen Benno Barnard, Joseph Roth, Stefan Zweig, Els Snick…ze refereren alle aan LEMBERG=LVIV=LVOV=LWOW en ook wel aan Oostende. Barnard was in het Maerlant, Snick in de bib.

Benno Barnard, schrijver, Nederlander, die tussen 1976 en, 2015 in België woonde en wiens woonplaats nu Brede in Sussex is, heeft het in DSL van 30 juni 2022 over zijn “neiging tot identificatie” die “niets anders is dan het verlangen om werkelijk ergens thuis te  zijn.” Op het eind van het jaar wordt hij Brits staatsburger. Over Joseph Roth heeft hij het ook, Duitstalige joodse schrijver uit Brody (nu in Oekraïne, toen in Oostenrijk-Hongarije) die in 1936 de zomer in Oostende doorbracht, net als Stefan Zweig (Oostenrijkse, joodse schrijver). In 2023 verschijnt Barnards roman AFSCHEID VAN DE HANDKUS, waarin Roths geboortestreek deels het decor is.

Benno Barnard sprak in 2004 in het Maerlant-atheneum voor en met de leerlingen.

2004
2003

In een ander artikel in dezelfde krant heeft redacteur Letteren PETER JACOBS (hij schreef met Erwin De Decker het boek PARIJS-BERLIJN, een reis door Europa na de Grote Oorlog)  het vooral over Stefan Zweig en  over diens novelle DIE WUNDER DES LEBENS uit 1904, door studenten vertaalkunde  vertaald in het Nederlands o.l.v. hun docente Els Snick. Die novelle speelt in 1566, in Antwerpen…een oude katholieke schilder, een joods weesmeisje, een baby van een protestantse moeder!

In 2016 was Els Snick in de Blankenbergse bib met Mark Schaevers die toen ORGELMAN  over F. Nussbaum had geschreven. Tal van Maerlant-lln en –leerkrachten waren er.

Reactie's