Lln van beide 6de-ljn. (juf Fabienne, juf Lynn) luisteren na vier dagen GWP in Kortrijk, waar ze Guido Gezelle leerden kennen, naar drie gedichten van de Brugse/Roeselaarse/Kortrijkse 19de-eeuwse priester-dichter. Oud-leraar Jaak Coudeville las ze voor.

Tijdens het heerlijke ontbijt, de dag na de Kortrijk-GWP, kwam oud-Maerlant-leraar Jaak Coudeville, die op een foto de lln. bij het Gezelle-monument had zien staan, drie gedichten van Gezelle voorlezen. Hij vertelde hun dat hij leefde tussen 1830-1899, dat hij in Brugge was geboren, in Roeselare middelbaar onderwijs volgde, in Brugge priester werd, in Roeselare leraar was en later in Kortrijk onderpastoor.

Hij zei ook dat er drie thema’s waren in zijn poëzie : God, de natuur, zichzelf. Over zijn liefde voor een paar leerlingen had hij het ook en over zijn heerlijk dichterschap en zijn conservatieve levenshouding.

En dit zijn de drie gedichten: