HEGEMONIE van het Engels. In hetzelfde opnieartikel vertaalt Lennikse schepen Schoukens Franse woorden in het Nederlands, Engelse niet. Lisette Ma Neza vermeldt alleen de Engelse titel (niet de Duitse of de Nederlandse ) van een brievenverzameling van R.M. Rilke.

In OOK DE IJSBEER HEEFT RECHT OP EEN LAPJE GROND een artikel in De Standaard van 27 juli vindt de Lennikse schepen het nodig ‘la propriété c’est  le vol’ (Proudhon) te vertalen, maar ‘adapt or perish’ niet. Betekent dit dat hij ervan uitgaat dat alle lezers die Engelse woorden wel verstaan, dat het Engels in een Vlaamse krant niet vertaald moet worden, maar Franse wel?

Uit Nederland komende, in België wonende slamdichteres Lisette Ma Neza   – zij schreef en draagt voor: ODE AAN DE TAAL- noemt van de drie boeken die je gelezen moet hebben Letters to a young poet van Rainer Maria Rilke. Het gaat hier over een Duitstalige dichter (1875-1929), van wie dit werk, BRIEFE AN EINEN JUNGEN DICHTER, ook in het Nederlands is vertaald. En toch las ze die brieven blijkbaar in het Engels, die overheersende taal

Lees ook eens op Op 7 nov 1985 (vandaag 35 j. geleden) woonden lln. 6MT KA Bl’b de Middag van de Poëzie in het Brugse Leerhuys bij. Stefan Hertmans sprak er over R.M. RILKE – Maerlantkrant