Zestig jaar geleden geraakte het huidige Oefenschoolgebouw klaar. “Wat een contrast met het onooglijke kloefkot”. Zestig jaar geleden werden de geprefabriceerde paviljoenen opgericht, als slaaplokalen. “Ze verhogen het esthetische gehalte van school en park niet”

In ’T SCHELPJE, tijdschrift van de RNS Blankenberge/Bond Onze Scholen, april 1961, lezen we over HET NIEUWE OEFENSCHOOLGEBOUW:

…krijgt allure. Er wordt de heer directeur vast beloofd dat ze tegen ’t volgend schooljaar klaar zal zijn…Maar zeker is ’t dat onze Blankenbergse schooljeugd zich als jonge prinsen zal voelen in een licht en luchtig kasteel. Wat een contrast met het onooglijke “kloefkot”

In ’T SCHELPJE april 1961 lezen we over DRIE BETONNEN GEPREFABRICEERDE PAVILJOENEN…worden in de vroegere moestuin opgericht om als slaapzalen te dienen en aldus de nood aan slaaplokalen voor onze proppensvolle kostschool te verhelpen…Wellicht verhogen ze het esthetische gehalte van school en park niet, maar de praktische bruikbaarheid van de beschikbare lokalen groeit er stellig mee…

In 1971, precies 50 jaar geleden gaf ik mijn eerste les in de RNS in een paviljoentje.

toen de Oefenschool er nog niet was in de Van Maerlantstraat
RNS-leraren 1961
3WB 1975 voor een paviljoentje (dat van R. Broux toen)