100 JAAR geleden werd, bij KB van 22 juli 1921, de RIJKSNORMAALSCHOOL BLANKENBERGE opgericht. 75 JAAR geleden was er in juni een oud-leerlingendag, waarover we vandaag berichten, in november een heuse viering: 25 jaar RNS

In 1946 was de Rijksnormaalschool Blankenberge 25 jaar oud. Toen was er een plechtige viering, waarover we later, in november zullen berichten. Nu al dit … herdenking van in WO II gevallen oud-leerlingen van de Normaalschool en de Oefenschool en  hulde aan schepen (toen) Arthur Pauwels en aan Carlos De Clercq, die “als stichters van onze Normaalschool in haar huidig heerlijk domein kunnen worden beschouwd”.

Op de oud-leerlingendag in juni 1946, in de gymzaal, sprak o.a. secretaris J. Bernaert. Hij had het natuurlijk over de oorlog en over de problemen bij aanstelling van leerkrachten. Hij noemt secretaris-generaal a.i. van het ministerie Binnenlandse Zaken, Romsée, een verrader en F. De Pillecijn een huichelaar. Zij hadden met de Duitse bezetters samengewerkt.
Na de vergadering was er in het schoolrestaurant een feestmaal met een  merkwaardig menu.

Tijdens het banket  was er ‘normalistenjazz’ en voerden normalisten leuke sketches op.

Vreemde omschrijving van de gerechten!
Het schoolgebouw in opbouw.
De directeurs V. Verhulst, K. Ceurremans, V. De Maesschalk, R. Descamps, F. Kesteloot, E. Verhulst, P. Van Calenbergh, C. Helders, J. Balbaert