Tienerschool De Haan: tussen 9 en 12u. online schoolkamp tijdens deze extra paasvakantieweek

Yamina Rehimi meldt me:

In het team Tienerschool ontstond vorige week het idee om een online aanbod te blijven voorzien voor onze Einsteens. Elke voormiddag van 9u- 12u wordt er leerstof geremedieerd of verdiept.
Dit aan de hand van korte instructie en oefenmomenten, met kahoots, breakoutrooms, plenaire gedeeltes enz.

Het was een vrijblijvend aanbod, een beetje opgevat als een online schoolkamp. We wilden graag nog wat structuur en houvast blijven bieden en optimaal gebruik maken van onze onderwijstijd.

Ouders en lln werden op voorhand bevraagd. Geen nieuwe leerstof en geen evaluaties was de afspraak.
Quasi allen schreven zich in van T1 tot en met T4. ( dus 10 – 14 jaar)

Geëngageerd topteam Team Tienerschool!