Praalgraf Anselm Adornes en Margaretha van der Banck verlaat Jeruzalemkerk ter restauratie. Vele Maerlant-lln. aanschouwden er deze tombe.

?

Het 538j. oude praalgraf in het midden van de Jeruzalemkerk in Brugge is in slechte staat en hunkert naar restauratie. Het ontmantelen en transporteren naar Antwerpen wordt een gewaagde operatie.

Iedereen is getroffen door het praalgraf …het is in Doornikse steen gehouwen en stelt Anselmus Adornes voor, van wie eigenlijk alleen het hart hier is begraven  –  zijn lichaam is in Schotland, Linlithgow begraven  –  met aan zijn voeten een leeuw, als symbool van moed. Naast hem zijn echtgenote Margaretha van der Banck, aan wier voeten een hond ligt, symbool van trouw. Samen hebben zij zestien kinderen gehad.

Stadsarchivaris Noël Geirnaert: “Het is het enige gaaf bewaarde en in steen uitgevoerde vrijstaande grafmonument uit de 15e eeuw in Brugge. Bovendien is dit meesterwerk nog in situ bewaard, wat het nog unieker maakt.”

Bij tal van Gezellewandelingen bezochten leerlingen van 6A de kerk en herinneren zich zeker dit merkwaardige graf.

Een lid van de Genuese handelaars-en bankiersfamilie ADORNES, Oppicino I Adornes  werd wellicht na een reis met graaf Gwijde van Dampierre (1226  –  1305  ) diens kamerheer.

In 1300 vestigde Oppicino II Adornes zich in Brugge. De familir werkte zich op… en Pieter I,Adornes (stierf 1398) was een herbergier met aanzien. Zijn zonen Pieter II en Jacob waren de stichters van het Jeruszalemcomplex. Beiden bekleedden o.a. belangrijke functies in h. et stadbestuur en bij hertog Filips de Goede. Beiden zijn ook bekend als Jeruzalemvaarders. In 1430 kregen ze toelating voor het bouwen van een klooster

Anselm Adornes (1428  –  1483) , zoon van Pieter II was een graag geziene figuur bij de hertogen van Bourgondië (in zijn tijd : Filips de Goede,  Karel de Stoute en Maria n Bourgondië) en voerde diplomatieke missies uit naar Schotland. Hij leefde in de tijd van het humanisme en was een kosmopolitisch humanist.

Hij was actief in de internationale handel en bemiddelde bij transacties met de Genuezen. De handel in aluin (een soort dubbelzout, samengesteld dus met twee metalen) en laken was zeer belangrijk. Van zijn reis met zijn zoon Jan naar Jeruzalem in 1470  –  1471 is een (niet origineel) reisverslag bewaard gebleven

In 1471 werd de huidige kerk gebouwd. De stichters zijn Anselm Adornes en zijn vrouw Margaretha van der Banck (hun grafmonument, een praalgraf, valt op als je de kerk binnengaat)

Na zijn bedevaart wilde Anselm Adornes een nieuwe privé-kapel bouwen, geïnspireerd op de Heilig-Grafkerk in Jeruzalem. Wellicht heeft hij de metselaars richtlijnen gegeven, vandaar nogal wat ongewone vormen van de toren , waarvan we denken dat ze oosters aandoen. Auteurs, die graag de esoterische weg opgaan, geven allerlei interpretaties aan wat er buiten en binnen is te zien.