Nederlands voor anderstaligen in het Maerlant-atheneum, soms tijdens, soms na de gewone schooluren… nu ONLINE

Enkele leerlingen met Frans, Spaans, Urdu / Punjabi als moedertaal krijgen ook dit schooljaar extra lessen Nederlands. Sedert de kerstvakantie geeft oud-leraar Nederlands Jaak Coudeville (vader van Joost Coudeville, leraar Nederlands Maerlant-ath. en grootvader van Jens, 6ECMT, Arno 3LMT, Fien, 1A) die lessen online. Mathias Maes, ICT-er en Julie Folens, lerares Maerl.-ath. helpen hem bij de google-meet-verbinding). Lerares Sabine Vervaele motiveerde de drie leerlingen uit 3VV