In de Dossinkazerne in Mechelen, die Maerlant-ath.-lln. al meer dan 20 j. bezoeken, opent vanavond de tentoonstelling #FAKEIMAGES-ONTMASKER HET GEVAAR VAN STEREOTYPES

Dit schooljaar zullen er wellicht geen didactische schooluitstappen geschieden. Dus ook niet de jaarlijkse naar Breendonk en Mechelen, naar de Dossinkazerne.

Dat nieuwe witte gebouw – architect Bob Van Reeth – tegenover de vroegere Dossinkazerne – toont het verhaal van de gedeporteerde Joden uit Mechelen vooral die naar Auschwitz-Birkenau, het wijst evenzeer op schending van mensenrechten voordien en nadien.25.482 Joden en 351 zigeuners werden weggevoerd, 1240 keerden levend terug.  Klemtonen ook op de thema’s MASSA EN MIGRATIE, ANGST EN DISCRIMINATIE, DOOD EN UITROEIING

En nu opent de tentoonstelling

#FAKEIMAGES – ONTMASKER HET GEVAAR VAN STEREOTYPES

28 JANUARI 2021 – 7 DECEMBER 2021

Kazerne Dossin | #FakeImages

Fake news en fake images sluipen binnen: soms onschuldig, maar soms ook erg gevaarlijk. Zeker omdat we er zo vatbaar voor zijn.

Stereotiepe denkbeelden en samenzweringstheorieën tegen Joden, Roma, migranten, LGBTQIA+’s of andere groepen vergiftigen de samenleving. Maar deze mechanismen zijn niet nieuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte antisemitische propaganda handig gebruik van stereotypering en complotdenken. Deze propaganda werd mee ingezet in een genocide van ongeziene proportie.  De tentoonstelling #FakeImages legt bloot hoe dit soort beeldvorming ontstaat.

Arthur Langerman, een Belgische Holocaustoverlevende, verzamelt al meer dan 50 jaar lang antisemitische tekeningen, affiches en voorwerpen. Zijn collectie is een rechtstreeks gevolg van de gruwel van de Jodenuitroeiing en vormt de basis van het historische luik van deze tentoonstelling. #FakeImages toont antisemitische beelden door de eeuwen heen, met een sterke focus op propaganda voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Maar #FakeImages doet meer dan dat. De tentoonstelling toont ook welke mechanismen een grote impact hebben op onze hedendaagse denkbeelden en onze maatschappij.