Een Schots taaltussendoortje…met herinneringen aan TWINNINGSPROJECT d’Oefenschool / Schotse Lathallan School

Etymologe Nicoline van der Sijs schreef in haar boek NEDERLANDSE WOORDEN WERELDWIJD over 138 talen, waarin het Nederlands zich heeft ‘genesteld’.

Dit zijn de woorden die op een of andere gedaante het meest voorkomen

 

1.  Baas, 2. Gas en kraan, 4. Pomp. 5. Pen en bak(je)

 

Oud-leerling (1990) Joffrey Willem, man van directrice Shirley Adam en vader van Brecht (oud-ll. 2020) en Thymen (ll. 4des) maakte er ons op attent dat er ook heel wat invloed van het Nederlands in het Schots is.

2013 in Berlijn: Joffrey Willem, Shirley Adam en hun twee zonen

In een onlangs verschenen maerlantkrantartikeltje hadden we het over ADORNES. De Brugse (oorspronkelijk Genuese) familie Adornes bijvoorbeeld had intense contacten met Schotland en zelfs met de Schotse koning James III. Anselmus Adornes herstelde de afgebroken economische relaties met dat land. Hij stierf in een gewapend conflict in 1483 in Schotland.

praalgraf van Anselmus Adornes en Margaretha Vanderbank in de Jeruzalemkerk Brugge – foto 2012
foto 2006
foto 2010

Schotse landgoederen he(e)(t)ten FLEMINGTON, een kind dat huilt YAMMERING. Het Schots is een variant van het Engels.Het heeft meer dan tweehonderd Nederlands leenwoorden, zoals GAT (in de grond of bevaarbaar kanaal), hurken, lekken, rund, verrekoe (koe die niet meer drachtig kan worden). De meeste van die woorden zijn nu wel verouderd.

In het artikel The Flemish Influence on Scottish Language

las ik meer voorbeelden: GUILD (gilde), KIRKMEISTER (kerkmeester), KIRK (kerk), CALLAND (kalant, klant), RYSSIL (een wollen stof uit Rijsel),FYANE (vijand), LOY (lui)…

Toen leden van de Schotse Lathallan School een bezoek aan Vlaanderen en d’Oefenschool brachten, vroeg ik hen niets over deze invloed. Ik vergat te vragen of hun moedertaal Engels, Schots of eventueel nog Gaelic is.