De laatste zaterdag van de vakantie…en toch aan het werk op school, in het Maerlant-atheneum. Er was een tijd dat op zaterdagvoormiddag les werd gegeven!

We liepen vanochtend even binnen in het Maerlant-atheneum dat voor bezoekers open was …voor inschrijvingen. We zagen lerares verzorging Vanessa Debreuck, ICT-coördinator Mathias Maes en directrice 1ste gr. Shirley Adam aan het werk

Ik dacht er toen even aan dat tot in de jaren zestig tijdens het schooljaar ook op zaterdagvoormiddag les werd gegeven…dat humanioraleerlingen toen 36u les kregen…vijf uur Nederlands o.a.. Kan men in 32 lesuren evenveel bereiken als in 36?

lesrooster 1959-1960 2de Grieks-Latijnse KA Brugge: 36 lesuren per week! De 2des van toen zijn de 5des van nu