IN 1921 WERD DE STAATS(RIJKS)NORMAALSCHOOL BLANKENBERGE GESTICHT, NIET IN 1923 ZOALS MEN LEEST IN DE TENTOONSTELLING 750 J. BLANKENBERGE. IN 1925 STUDEERDEN DE EERSTE ONDERWIJZERS AF. ONDER HEN KUNSTSCHILDER FRANS REGOUDT.

Op tal van plekken (o.a. in 100 JAAR SINT-PIETERSCOLLEGE 1879-1979  lezen we het: bij Koninklijk Besluit van 26 juli 1921 werd de Rijksnormaalschool te Blankenberge gesticht.

De onderwijzersopleiding duurde toen vier jaar. Victor Verhulst was de eerste directeur. Er waren 22 leerlingen en 13 personeelsleden. Op 23 oktober was het huidige gebouw klaar. Tot dan werden de lessen gegeven in de Rijsmiddelbare School in de Onderwijsstraat. Het lucullische diner met concert had plaats op diezelfde 23ste oktober 1923 in hotel Capiau. Tot die eerste promotie behoorde Frans Regoudt, kunstschilder, naar wie in het stadhuis een zaal (met schilderijen van hem) is genoemd.

Frans Regoudt (zie stadhuis Blankenberge Regoudtzaal)

De 16 studenten die in 1925 onderwijzer werden,  kwamen uit Boom, Oostende, Sint-Niklaas, Dendermonde, Deinze, Uitkerke (1) en Blankenberge (3). Onder hen Jozef  Haghebaert, die vele jaren de meesterlijke meester van het 1ste lj. in d’Oefenschool was, toen ze nog in de Paul Devauxstraat was en Kloefekot werd genoemd.