29/01: STUDIEDAG IN HET MAERLANT-ATH. O.A. OVER HERVORMING 1STE GRAAD, CO- EN TEAMTEACHING, GOOGLE-CLASSROOM, INTERNATIONALISERING, WERKEN MET PROJECTEN

  • Hervorming 1ste graad : alle leraren met opdracht in de eerste graad
  • Co-creatie – Coteaching & team-teaching (leraren 2de & 3de graad)
  • Google classroom in de diepte (voorbereiding Studybee) (leraren 2de & 3de graad Internationalisering mogelijkheden met Lore Verhelst (medewerker Impact Internationalisering) (leraren 2de & 3de graad)
  • Werken  met Projecten met Nik Lippens (alle leraren BSO