27/01 : LEERLINGEN 6A/6T/6B/7B TWEE UUR IN DOSSINKAZERNE MECHELEN. DEEL :1DE KAZERNE ZELF, BINNEN EN BUITEN, EN HET MUSEUM BUITEN)

Gegidst bezoek aan het Memoriaal-Museum-Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Het nieuwe witte gebouw – architect Bob Van Reeth – tegenover de vroegere Dossinkazerne – toont het verhaal van de gedeporteerde Joden uit Mechelen vooral die naar Auschwitz-Birkenau, het wijst evenzeer op schending van mensenrechten voordien en nadien.25.482 Joden en 351 zigeuners werden weggevoerd, 1240 keerden levend terug. De gidsen legden  klemtonen op de thema’s MASSA EN MIGRATIE, ANGST EN DISCRIMINATIE, DOOD EN UITROEIING

Gegidst bezoek aan het Fort van Breendonk, dat tijdens WO II doorgangs-, werk-, concentratiekamp was. Vreselijke folterpraktijken werden er toegepast op de ongeveer 3500 gevangenen. Drie honderd stierven er.

Oud-leraar Jaak Coudeville, mede-begeleider, had het kort over de Duits-joodse schilder Felix Nussbaum, die in 1944 in Dossin verbleef en in Auschwitz stierf (zie afzonderlijk  artikeltje).

Aan enkelen vertelt hij kort over Raphaël Bilé, die voor hij (wellicht) in het concentratiekamp Bergen-Belsen stierf, in Dossin verbleef.  Raphael Bilé is de grootom van oud-lle (1972) en oud-lerares l.o. Sonja Bilé (zie: https://www.kazernedossin.eu/NL/Overzicht-Transporten/Transport-Z-(Ravensbruck-Buchenwald)/Het-lot-van-Raphael-BILE,-zijn-familie-en-vrienden

Geschiedenislerares Magali Hawkins organiseerde de uitstap, leraar cultuur- en gedragswetenschappen Bert Collage en lerares PAV Astrid Van Keer waren ook begeleiders