PETER LIPS, LERAAR ENGELS, TWINTIG JAAR VOORZITTER VRIENDENKRING EN OUD-LEERLINGEN BOND MAERLANT-ATH., GEVIERD EN OPNIEUW VERKOZEN

Sedert 1996 is Peter Lips leraar in het Maerlant-atheneum. Hij is regent Engels, geschiedenis, Duits (HPI Brugge).Toen Monique Devisscher in 2000 directrice van het Koninklijk Atheneum Brugge werd, volgde hij haar op als voorzitter van vriendenkring en oud-leerlingenbond Bond Onze Scholen, een vereniging die in 2020, nu dus, 90 jaar oud is.

In den beginne waren directeurs voorzitter Ceurremans, De Maesschalk, later een Blankenbergse notabele, Frans Pauwels, dan weer directeurs Kesteloot, Verhulst. In 1986 werd leraar aardrijkskunde toen, Willy Praet voorzitter en dan lerares geschiedenis Monique Devisscher.

Nooit bleef een voorzitter deze functie twintig jaar bekleden.

Op de algemene vergadering van de B.O.S. werd Peter Lips, die speels duidelijk maakte dat niet nog twintig jaar voorzitter zou blijven, opnieuw verkozen.

Peter Lips ontving een cadeau van de vereniging en oud-leraar Jaak Coudeville had een diareportage samengesteld met beelden (en tekstjes) die herinnerden aan zijn 20-jaar-voorzitterschap.

PETER LIPS, PROFICIAT

GO! Blankenberge-vergadering 2001