DE SCHOOLVAKANTIE GAAT GEZWIND NAAR HAAR EINDE. D’OEFENSCHOOLHIELD VANDAAG 29/08 OM 9U30 HAAR ALGEMENE VERGADERING

De personeelsleden:

1e rij, van links naar rechts: Shirley Ann Landuyt, Joyce Droissart, Jill Standaert, Inge Soenen, Angie Verdickt, Carine Regoudt, Anja Daels, Cindy Dubois, Jessie Descheemaecker, dir. Lindly Van Reck 2e rij, van links naar rechts Mieke Willems, Dominique Depuydt, Danielle Stiers, Bo Bentein, Kelly Adam, Veerle Vermoere, Joke Billiet, Ilse Vanderhispallie, Anniek Lebacq, Micheline Debacker Achterste rij, van links naar rechts (zo goed als mogelijk) Kelly Pierre, Annelies Crampe (CLB), Julie Hawkins, Christine Bouvijn, Cindy Dewulf, Michel Daschot, Fabienne Viaene, Lynn Dusoir, Silke Vantournhout, Joeri Temmerman

ari

de kleuterleidsters: Kelly Pierre, Jill Standaert, Daniëlle Stiers, Carine Regoudt, Mieke Willems, Anniek Lebacq, Anja Daels, Ilse Vanderhispaillie, Cindy Dubois, Jessie Descheemaecker, dir. Lindly Van Reck

de onderwijzers en onderwijzeressen: Shirley-Ann Landuyt, Dominisue Depuydt (r.k. godsdienst), Joerit Tememrman, Joyce Droissart, X, Michel Daschot, Inge Soenen, Joke Billiet, Kelly Adam, Micheline Debacker, Lynn Dussoir, Veerle Vermoere, Fabienne Viaene, dir. Lindly Van Reck, ?, Cindy De Wulf, Ilse  Vanderhispaille, Bo Bentein (r.k. zedenleer)

de dames van het secretariaat : Christine Bouvijn, Angie Verdickt, dir. Lindly Van Reck