STAATSNORMAALSCHOOL TE BLANKENBERGHE: UIT HET BOEK MET DE EXAMENVRAGEN EN –RESULTATEN SCHOOLJAAR 1921-1922: HET ALLEREERSTE

In 1921 besloot minister J. Destrée in elke provincie een normaalschool op te richten, een school waar men onderwijzer(es) kon worden. Die voor West-Vlaanderen kwam er niet in Oostende, zoals hij wou, maar in Blankenberge, zoals de liberale burgemeester Arthur Pauwels wel wou. Arthur Pauwels was leerling geweest van de Rijksmiddelbareschool.  Hij was de vader van Alfred  Pauwels, die in de jaren zestig van vorige eeuw voorzitter is geweest van de Bond Onze Scholen (toen nog de oud-leerlingenvereniging en vriendenkring van de Oefenschool en de RNS) en van Franz Pauwels, achttien jaar schepen. Beiden zijn oud-leerling van de RMS geweest. Arthur Pauwels is de overgrootvader van oud-leerlingen Freek (1999) en Sofie Pauwels (2001)

In een oud schrift/boek met examenvragen uit dat eerste schooljaar merkte ik dat niet alleen de examenvragen voor het vak Frans in het Frans waren opgesteld, maar ook die voor algebra (algèbre); die voor rekenkunde waren in het Nederlands.

rns-ex-frans-1921-62067803-d3cf-4586-99b1-6631503e08e0

rns-ex-algebra-1921-f6808e62-de45-4f76-af28-f32530b73751

De eerste twee jaren van het bestaan van de Staatsnormaalschool (later Rijksnormaalschool) werden de lessen gegeven in de toenmalige Rijksmiddelbareschool in de Onderwijsstraat, waar nu de stedelijke bibliotheek is. Op 23 okt. 1923 namen de ‘normalisten’ hun intrek in het huidige schoolgebouw van het Maerlant-atheneum, dat dan pas klaar was.