TAALFILOSOFIETJE: WIEDEN, ONKRUID VERWIJDEREN: LETTERLIJK EN FIGUURLIJK. MIDDELNEDERLANDS ‘WIET’ IS ONKRUID

Bij  het horen of lezen van het woord ‘wiet’ denkt men nu meestal aan het Engelse woord ‘weed’ = ‘marihuana’, dat hetzelfde woord is als ‘wiet’, dat in het Middelnederlands ‘onkruid’ betekent. In Jacob Van Maerlants CLAUSULE VANDER BIBLE lezen we: “Doe God die werelt wilde wieden Van den sonden, die gescieden”, waarna hij het heeft over de ark van Noah.

 (Nederwiet is in Nederland geteelde marihuana).

Enkele dagen voor het schooljaar 2016-2017 begint is een lerares op school aan het wieden….LETTERLIJK : het onkruid van tussen de tegels trekken, het uitroeien.